Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Förvirring kring nya regler för handintensivt arbete

Det har gått ett drygt år sedan Arbetsmiljöverket införde nya regler gällande medicinska kontroller för anställda med ”handintensiva” jobb. Men fortfarande är många arbetsgivare och företagshälsor osäkra på vilka som berörs av förändringen.

Publicerad: 2020-12-21

Städning tillhör de yrken som kan bli aktuella för kontroller.

Arbetsmoment där man repetitivt gör handledsrörelser med belastning innebär risker för kroppen. Karpaltunnelsyndrom (smärta i handen) och så kallad tennisarmbåge är bara två av många olika problem som intensivt och monotont arbete med händer och handleder kan skapa. Problemen kan sätta sig hela vägen från handen via armen upp till nacken. För många blir smärtan långvarig.

Det är en av anledningarna till att Arbetsmiljöverket för ett drygt år sedan införde krav på att anställda som arbetar med så kallat handintensivt arbete ska erbjudas en medicinsk kontroll minst vart tredje år. För att komma ifråga ska dock minst fyra timmar av ens dagliga arbetstid innehålla handintensivt arbete, enligt Arbetsmiljöverkets vägledning.

För vissa yrkesgrupper, som styckare, är det uppenbart att arbetet är av sådan natur att man ska genomföra medicinska kontroller. För många andra yrkesgrupper är det svårare att bedöma.

Det här har skapat osäkerhet, både bland arbetsgivare och landets företagshälsor. Teresia Nyman, ergonom och forskare vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala, berättar att man får in många samtal gällande kontrollerna från företagshälsor, regionala skyddsombud och branschorganisationer. Även Arbetsmiljöverkets definition av handintensivt arbete – ”ihållande snabba handledsrörelser mot ledens ytterlägen i kombination med kraft” – är också svårtolkad.

– Många branscher är osäkra. Är vi en handintensiv bransch eller inte? Även många företagshälsor är vilsna, säger Teresia Nyman.

Exempel på branscher där det förekommer handintensivt arbete är städning, montering och förpackningsindustrin. Delvis berörs även branscher som detaljhandel, tandvård och manuell posthantering. Och i många fall är man alltså osäkra om man berörs av regelförändringen.

Även Anna Liedgren, tills nyligen fysioterapeut och ergonom på Previa, har märkt av osäkerheten.

– Ta exempelvis en byggarbetsplats. Vissa dagar kan det vara mer än fyra timmar med den här typen av arbete, andra mindre. Hur avgör man då om det ska räknas som handintensivt arbete?

Teresia Nyman tycker att fyratimmarsgränsen är olycklig.

– Jag hoppas att Arbetsmiljöverket kan ändra detta. När det gäller andra belastningsergonomiska risker så skriver Arbetsmiljöverket ”en väsentlig del av arbetsskiftet”, det tycker jag är bättre.

Både Teresia Nyman och Anna Liedgren poängterar också att det finns ett viktigt steg innan de medicinska kontrollerna, ett steg som ska genomföras oavsett hur stor del av arbetsdagen som innehåller handintensivt arbete. De syftar på riskbedömningar.

– Om man inte gjort en riskbedömning ska man göra det först. Med riskbedömningar kan man förebygga bort många risker – vilket kan göra att kontrollerna inte behövs, säger Teresia Nyman.

Problemet är att många arbetsplatser med handintensivt arbete inte genomfört riskbedömningar tidigare. Teresia Nyman jämför med arbeten som innehåller tunga lyft, där rutiner för riskbedömningar ofta är väl inarbetade. Rent praktiskt är det också lättare att riskbedöma arbete med tunga lyft jämfört med handintensivt arbete.

– Det finns företag som upplever att det är krångligt. Men riskbedömningar behöver inte vara stort och jobbigt, säger Anna Liedgren.

Syftet med riskbedömningar är att skapa en helhetsbild av arbetssituationen. Är det exempelvis så att den anställde får möjlighet till variation och återhämtning under arbetsdagen kan det betyda att det handintensiva arbetet inte behöver vara en hälsorisk på samma sätt som en monoton arbetssituation är.

– Om man som skyddsombud eller chef är osäker på vad som gäller rekommenderar jag att man tar kontakt med den företagshälsovård man har avtal med. Man kan också få råd kring riskbedömningar från sitt lokala arbets- och miljömedicinska klinik, säger Teresia Nyman.

Alla arbetstagare som hade ett handintensivt arbete när regelförändringen genomfördes för ett drygt år sedan ska ha erbjudits en medicinsk kontroll senast 31 oktober 2021.

Sveriges Företagshälsor har också gett ut en guide som gäller riskbedömning och medicinska kontroller för handintensivt arbete. Läs den här.

//OSCAR MAGNUSSON

Du&jobbet har tidigare skrivit om regelförändringen för ”handintensiva” jobb. Läs mer här.

Kurstips: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Publicerad: 2020-12-21

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!