Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Rättsläget

Frätande svavelsyra skadade ögat

RISK Täckande skyddsutrustning skulle ha använts. Då hade svavelsyran inte hamnat i ögat. Nu betalar Boliden Mineral 475 000 kronor i företagsbot efter olyckan.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2022-10-28

Svavelsyran gav sår på hornhinnan och frätskador på huden. Foto: Adobe Stock

Den 12 oktober 2021 skadade sig en arbetstagare vid Rönnskärs svavelsyraverk i Skellefteå när hen kopplade in en värmeväxlare. När ett så kallat blindlock skruvades bort sprutade svavelsyra upp. Syran träffade arbetstagaren som skadade sig allvarligt. Hen fick sår på hornhinnan och frätskador på huden.

Den skadades arbetsgivare, Boliden Mineral, har nu genom ett så kallat strafföreläggande godkänt att betala 475 000 kronor i företagsbot. Kammaråklagare Christer Jarlås vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, ansåg att arbetsgivaren inte har gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Arbetsgivaren har vållat
skadorna genom att av oaktsamhet eller uppsåtligen inte gjort vad som krävs. Personal på bolaget skulle ha riskbedömt arbetet med att koppla in värmeväxlaren.

Den undersökningen skulle ha visat att det fanns en risk att den som utförde arbetsuppgiften fick svavelsyra på sig. Därför borde ett riktigt blidblock och fungerande täckande skyddsutrustning ha använts.

Så fungerar strafföreläggande

Ett strafföreläggande kan användas för arbetsmiljöbrott om den misstänkte erkänner att brottet har begåtts och godkänt straffet. Det blir då ingen rättegång men föreläggandet har samma verkan som en dom.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2022-10-28

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!