Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Giftgas kan skada dem som tömmer containrar

Svensk personal utsätts för giftiga gaser när de tömmer importerade containrar. En ny undersökning visar att 7 av 10 containrar innehöll giftiga kemikalier.

Publicerad: 2009-11-10

Så kallade fumiganter är bekämpningsmedel som används i containrar för att förhindra att djur och växter sprids mellan länder. Containrar med kläder, frukt, möbler, besprutas innan de fraktas till Sverige. Nackdelen är att ämnena är mycket giftiga även för människor och att många av gaserrna inte har någon doft eller färg. Behandlande containrar är heller inte alltid märkta med någon varningstext. Det innebär risker för personal i Sverige som hanterar de importerade containrarna, både i hamnar och godsterminaler men även ute i butiker och lager. Det kan också var en hälsorisk för konsumenter som använder produkter som transporterats i containrar.

– Problemen är lika stora nu, som när jag började engagera mig i frågan för fyra år sedan, säger Roger Jönsson, regionalt skyddsombud för Transport.

En ny undersökning, redovisad i tidskriften Occupational and Environmental Medicine, bekräftar hans erfarenheter. Tyska forskare undersökte drygt 2 000 contrainrar som anlände till Hamburg, den nästa största containerterminalen i Europa, under en tioveckors period. Det visade sig att 70 procent innehöll giftiga kemikalier, som låg över gällande riktvärden.

Mot bakgrund av att giftgaser i transporter blivit ett allt större hälsoproblem diskuteras ämnen på en workshop i Stockholm under tisdagen, med företrädare från bl a Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Försvarets forskningsinstitut, FOI.

TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, har tagit fram en rapport om risken för ohälsa vid arbete i gasade containrar och slutna lastutrymmen: ”Säkert och tryggt … eller med lurande faror!

Publicerad: 2009-11-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!