Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Glad nyhet till stressade – cancerrisken ökar inte

Stressen på jobbet har inget samband med cancer. Risken för att drabbas av en rad olika cancerformer, t ex prostatacancer, är inte större för den som har ett stressigt jobb.

Publicerad: 2013-02-12

Det framgår av en ny omfattande europeisk studie. Enligt forskarna är detta den största undersökningen som studerat sambandet mellan stress i arbetet och cancer. Stressen har mätts som ett jobb där du har höga krav men lite kontroll över det du gör.

Forskarna har analyserat information i studier som omfattar 5 700 cancerfall bland 116 000 personer i ett antal länder, bl a Sverige. Resultatet visar att det inte finns något samband mellan arbetsvillkor som kan vara stressande och en allmän risk för cancer. Det fanns inte heller någon ökad risk för de fyra vanligaste cancerformerna, bröst-, tarm- lung- och prostatacancer. Resultatet är justerat för andra kända riskfaktorer, som t ex rökning.

En del tidigare studier har visat på ett samband mellan arbetsrelaterad stress och cancer, men det tror forskarna kan bero på tillfälligheter eller ha påverkats av andra orsaker, som t ex skiftarbete.

Att stress tidigare har kopplats till cancer beror på att stresshormoner kan orsaka kronisk inflammation. Det i sin tur har visat sig ha betydelse för att utveckla olika cancerformer.

Forskarnas slutsats är att stress, mätt som höga krav och låg kontroll i arbetet, troligen inte är någon avgörande riskfaktor för att drabbas av cancer. Arbetsrelaterad stress har kopplats till andra sjukdomar, som hjärtinfarkt och depression. Minskar man stressen på jobbet kan man därför visserligen öka trivseln och förebygga andra sjukdomar hos den arbetande befolkningen, men det kommer knappast att leda till färre cancerfall, enligt forskarna.

Studien är gjord av forskare från bl a Danmark och Sverige och har redovisats i tidskriften BMJ.

Publicerad: 2013-02-12

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!