Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

’’Gör klart för er varför ni vill ha en kurs’’

Publicerad: 2013-04-18

Jobbet har ansvar för att ni kan det ni behöver kunna. Ett sätt att fylla på kunskaperna kan vara en kurs. – Tänk efter varför ni vill lära nytt och följ upp efteråt, råder de två erfarna utbildarna Anette Hagelin och Kristina Tinglöf.

Som chef och skyddsombud är det viktigt att få nya idéer. Det tycker Gullie Stenke, som är miljö-och skyddsombud på AstraZeneca i Södertälje. Till vardags jobbar hon med teknisk dokumentation och arkivering. Hon gick en kurs om besvärliga människor i Arbetsmiljöforums regi, med Anette Hagelin och Kristina Tinglöf som föreläsare.
– Eventuellt kommer jag att få en roll som teamledare, och jag såg detta som en chans att få nya kunskaper. Utbildningen var bra upplagd. Jag kände igen flera situationer, som hur det blir när någon har svårt att samarbete.

Det som var bra var bl a att kursledarna bjöd på egna exempel hur de gjort med problem de stött på och att deltagarna fick konkreta förslag på hur man t ex pratar om konflikter.
– Vi fick fundera på om man ska prata i enrum eller grupp. Dagen var väldigt nyttig och jag kommer att ha nytta av kunskaperna i mitt jobb.

Att det som man lär sig på kursen verkligen är användbart på jobbet är centralt, betonar företagssköterskan Anette Hagelin, Previa, och verksamhetschefen Kristina Tinglöf, Carema Care, som bl a lär arbetsplatser hur man hanterar konflikter, stress och sömnproblem. De har lång erfarenhet och föreläser tillsammans.

Först tar de noga reda på vad uppdragsgivaren vill ha, vilka deltagarna är och hur arbetsplatsen fungerar. Det är också viktigt att veta vilka befogenheter och vilken roll som uppdragsgivaren har. Det är t ex skillnad på vad skyddsombud och chefer efterfrågar.
– Gör klart för er varför ni vill ha en kurs, uppmanar Anette Hagelin den som är beställare.

Ofta vill deltagarna ha hjälp att hantera något problem. Utbildningen ska vara en del av lösningen och helst gå att tillämpa konkret.

När man håller kurs märks det tydligt om deltagarna är nöjda eller ej.
– Om inte försöker vi vara lyhörda och anpassa föreläsningen. Ibland har den som beställt kursen glömt att förankra hos deltagarna vad det hela ska handla om.

Tänk alltså igenom vad ni vill ha ut i förväg, men fundera även på hur det ska bli efteråt, påpekar Kristina Tinglöf. Är ni villiga att göra förändringar på jobbet som en följd av nya insikter?
– En utbildning ska ju inte bara vara något man tar till för syns skull. Det är alltså viktigt att följa upp och att de som har fått nya kunskaper får tillfälle att dela med sig. Ledningen måste vara beredd att fånga upp idéer.

Åker man iväg på en kurs utanför jobbet kan det vara en fördel att vara flera från arbetsplatsen som lär sig samma sak. Då blir det lättare att övertyga när man kommer hem.

I uppföljningen ingår också att kunna få kontakta utbildarna efteråt, om frågor kommit upp, tycker de.
– Vi brukar ge den möjligheten. När det gäller kursen om besvärliga människor kan det handla om hur det har gått att tillämpa de metoder man fått lära sig, säger Anette Hagelin.

En metod som de lär ut är hur man talar med en person om dennes beteende. Undvik att berätta hur någon ”är”, säg i?stället vad du själv observerar av den andres sätt, vilken känsla det ger dig och vilket behov du har av förändring och respekt, berättar Kristina Tinglöf.

Vad vill ni att människor ska ha med sig hem från kursen?
– Nya idéer och just vetskap att det finns metoder. Man kan ha fastnat i tankar om någons besvärlighet och glömt att vara nyfiken på hur personen tänker, säger Kristina Tinglöf.

När det gäller de som anses besvärliga är det viktigt att kunna reda ut om det som irriterar gäller sakfrågor, attitydfrågor eller beteendefrågor. När det gäller det sistnämnda kan det handla om personliga svårigheter.
– Idag diagnostiseras t ex asperger redan i skolåldern. Det kan vara till hjälp för då förstår man mer vad man behöver, t ex lugn omkring sig. Äldre i arbetslivet med svårigheter saknar ofta diagnos och varken de själva eller jobbet inser kanske vad deras problem handlar om.

Du som är chef, var inte rädd att skaffa hjälp, uppmanar de.
– Alla stöter på problem, men bra chefer ser till att lösa dem. Kan man inte själv, ta hjälp, antingen det handlar om att vidareutbilda sig själv eller att koppla in någon av företagshälsovårdens experter, säger Anette Hagelin.

För att underlätta diskussionen bland deltagarna brukar de båda uppföra rollspel som en del av föredraget, då föreställer de t ex olika parter i en konflikt.
– Att få igång en dialog mellan deltagarna är viktigt. Ofta har de egna exempel som intresserar och de kan ge varandra råd. Och inte minst viktigt, man får känna att man inte är ensam.

Länk till kursen: Lär dig hantera besvärliga människor

Publicerad: 2013-04-18

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!