Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Green Cargo överklagar förbudet om fotsteget

ÖVERKLAGAN Efter dödsfall, olyckor och tillbud förbjöd Arbetsmiljöverket Green Cargo att låta anställda åka på fotsteg utanpå lok och tågvagnar – med hot om vite på 15 miljoner kronor. Nu överklagar Green Cargo.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2024-05-29

Den 1 november 2019 omkom en signalgivare anställd av Green Cargo på Smurfit Kappas industriområde i Piteå kommun. Han stod på utsidan av tåget, på ett trappsteg, och klämdes ihjäl vid en kollision. Green Cargo friades i hovrätten. Foto: Ur förundersökningsprotokollet.

Att åka på ett fotsteg utanpå lok och tågvagnar är farligt. Det konstaterar Arbetsmiljöverket som sedan 2012 har fått in flera anmälningar om olika allvarliga händelser hos godstransportföretaget Green Cargo. Verket summerar till tre dödsolyckor, ett tiotal andra olyckor och ett tjugotal allvarliga tillbud.

Arbetsmiljöverket anser att de åtgärder som Green Cargo vidtagit för att minska riskerna inte räcker. Om bolaget fortsätter att använda fotsteget på samma sätt som tidigare kommer Arbetsmiljöverket att ansöka om att förvaltningsrätten dömer ut ett vite på 15 miljoner kronor. Det skrev Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande i början av maj.

Förbudet börjar gälla från och med den 3 september.

Arbetsmiljöverket motiverar sitt beslut bland annat med att Green Cargo uppgett att de planerar att förbjuda åkning på fotsteg i särskilt utsatta situationer, men inte beskrivit vilka situationer det handlar om. Andra åtgärder som bolaget uppgett att de ska vidta har varit sänkt hastighet, anpassade vagnar och användning av fallskyddsutrustning. Men inget är ännu genomfört och det saknas information om hur åtgärderna förebygger eller minskar riskerna, påpekar Arbetsmiljöverket.

 –  Det är bra att Green Cargo delar vår bild av riskerna med åkning på fotsteg, men flera av de åtgärder som presenteras i yttrandet har företaget nämnt i flera år utan att de har implementerats. Det finns i nuläget inga konkreta åtgärder som helt förebygger risken att arbetstagare på Green Cargo skadas eller dör när de åker på fotsteg utanpå rälsfordon, säger Ulrika Scholander enhetschef på Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning i ett uttalande.

Även Green Cargo skrev ett pressmeddelande. Bolaget påpekade att flera åtgärder både införts och planerats. Arbetsmiljöverket hade också bjudits in för ”… dialog och fördjupande samtal…” men inte kommit, vilket Green Cargos vd menade var olyckligt.

Green Cargo påpekade också att arbetssättet, med fotsteget, är gemensamt för branschen och att ett förbud bara för Green Cargo skulle försämra bolagets förutsättningar jämfört med övrigas i branschen.

– Vi är helt överens med Arbetsmiljöverket om att ingen ska skadas eller dö på jobbet. Säkerhet är vår högsta prioritet. Däremot menar vi att de åtgärder Green Cargo redan beslutat, tidsatt och planerat för är tillräckligt säkerhetshöjande fram till dess att vi har de tekniska förutsättningarna att helt upphöra med arbetsmomentet. Att föreläggandet riktas mot ett enskilt bolag skapar snedvridna konkurrensvillkor och en märklig situation. Det är olyckligt att myndigheten inte ser över lagstiftningsmöjligheterna. Vi kommer ha en fortsatt dialog med Arbetsmiljöverket om detta, säger Green Cargos vd Henrik Dahlin i en kommentar.

Nu överklagar Green Cargo Arbetsmiljöverkets beslut. Bolaget vill att förvaltningsrätten upphäver Arbetsmiljöverkets förbud om att arbeta med personal som åker på fotsteget.

I väntan på förvaltningsrättens beslut vill Green Cargo att verkets förbud inte ska gälla.

Foto: Ur förundersökningsprotokollet.

Publicerad: 2024-05-29

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!