Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Hälften hade brister i arbetsmiljön

Över hälften av 1 300 arbetsplatser som Arbetsmiljöverket inspekterat som ett led i Europeiska Arbetsmiljöveckan fick anmärkningar. Sämst var företagen med mest risker.

Publicerad: 2011-10-28


Alltför många företag saknar ett fungerande arbetsmiljöarbete. Fokus i Arbetsmiljöverkets inspektion har legat på små och medelstora arbetsplatser som inte tidigare fått besök.

– Det är tråkigt att behöva presentera ett så pass dåligt resultat, sa Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg när han medverkade i Arbetsmiljöriksdagen som ägde rum på Nalen i Stockholm.

Verket har bland annat undersökt om arbetsgivare och chefer har de kunskaper som behövs för att vara drivande i arbetsmiljöarbetet och om arbetstagarna känner till risker och vet hur man skyddar sig.

Särskilt allvarligt är att branscherna med många faror i arbetsmiljön ligger sämst till, tyckte han. Bland transportföretagen fick 64 procent anmärkningar och för bygg- och anläggning var andelen 63 procent.

Inspektionerna har ett stort värde, konstaterar Mikael Sjöberg.

– Vi lyckas frälsa en del styvnackade arbetsgivare som anser att det här med risker är larv, det inträffar inte olyckor hos dem. Många får en impuls av besöket att dra igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Mikael Sjöberg varnade också för ogenomtänkta utbildningsval, som att exempelvis välja medialinjer i gymnasiet.

– Det leder sällan till jobb, istället kanske personen hamnar i vården utan rätt utbildning för saken, med risk för skador och deltidsjobb. Det i sin tur medför en pension som man inte kan leva på. Att i efterhand kompensera den situation utbildningsvalet ledde till blir dyrbart för både individen och samhället.

Det kommer dock att bli lättare för unga att få arbete eftersom brytpunkten när de som lämnar arbetslivet är fler än de som tillkommer inträffar just nu.

•En särskild dag för skyddsombuden lanserades av företrädare för LO, Saco och TCO. Dagen ska vara en del av arbetsmiljöveckan och firas första gången den 24 oktober 2012.

•Bra arbetsmiljö är en förutsättning för att arbetslinjen ska fungera. Det sa Bettina Kashefi, statssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet.

Hon konstaterade att bl a ökad medellivslängd gör att svenskarna måste arbeta längre – det förutsätter också bra arbetsmiljö. Försörjningskvoten, dvs antalet utanför arbetslivet som de arbetande måste försörja kommer att öka betydligt. Den har länge legat på 70, hundra arbetande jobbar ihop resurser för 70 andra utöver sig själva. Inom 50 år ligger kvoten på 88.

Att god arbetsmiljö lönar sig är en självklarhet, menade hon, men det borde finnas bättre sätt att åskådliggöra saken.

– Vi funderar också över om det finns vettiga sanktioner mot dålig arbetsmiljö. De som funnits hittills har visat sig tandlösa. Vi jobbar vidare med frågan.

Bettina Kashefi efterlyste också bättre spridning av forskningsrön, men ångrar inte att Arbetslivsinstitutet. ALI lades ner.

– Ingen vill ha ALI tillbaka, man vill ha något nytt.

Publicerad: 2011-10-28

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!