Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Hälsa ska ingå i systematiska arbetsmiljöarbetet

Hälsa och arbetsmiljö ska integreras på jobbet. Det är tanken bakom ett nytt projekt för friskare arbetsplatser.

Publicerad: 2011-03-10

Hälsa_110310

Det är Medlefors folkhögskola som tillsammans med fackförbunden Handels, IF Metall och Kommunal, ska genomföra projektet på nio företag i Västerbotten.

– Kombinationen av hälsa och arbetsmiljö är det som är speciellt med projektet, säger projektledaren Sara Brännström.

Upprinnelsen till satsningen är en förstudie bland drygt 200 personer. Den visade bland annat att 15 procent kände olust att gå till jobbet. Den gruppen hade betydligt mer hälsoförstörande livsstil: de rökte mer, hade större sömnproblem, högre BMI m m.

Studien visade också att det fanns brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, men cheferna och skyddsombuden hade olika syn på hur det sköttes: sju av tio chefer tyckte att man arbetade på ett bra sätt, men bara tre av tio skyddsombud.

Endast två av tio tyckte företaget arbetade systematiskt med det hälsofrämjande arbetet.

– Det räcker inte bara med att subventionera träningskort eller anordna friskvårdsdagar, säger Sara Brännström.

Hon menar att först måste behoven inventeras genom enkäter, hälsoprofiler eller gruppdiskussioner. Genom att ta fram mätbara faktorer kan man sedan sätta upp mål för hälsoarbetet.

– Ta med hälsofrågorna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Se hälsa och arbetsmiljö som en helhet. Det ligger i arbetsgivarens intresse att folk har en god hälsa. Det handlar om hälsoekonomi, säger Sara Brännström.

Upp mot 400 anställda omfattas av satsningen, som stöds ekonomiskt av Europeiska socialfonden och ska pågå fram till 31 juli 2012.

Publicerad: 2011-03-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!