Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Hälsorisker på ett 30-tal nagelsalonger – arbetet stoppas

Publicerad: 2019-04-18

Anställda som utsatts för giftiga kemikalier och dålig ventilation – och i vissa fall även koppleri och människohandel. Det uppenbarades när Arbetsmiljöverket tillsammans med Polisen och Skatteverket inspekterade 120 nagel- och massagesalonger.

Det var i förra veckan som de tre myndigheterna utförde sina gemensamma kontrollbesök ute på 120 skönhetssalonger runt om i landet. Resultatet: allvarliga – och även olagliga – brister i arbetsmiljön.

Tre av fyra av de arbetsplatser som besöktes kommer få krav från Arbetsmiljöverket som gäller olika brister och cirka hälften fick sanktionsavgifter. Enligt Arbetsmiljöverket handlar bristerna främst om dålig ventilation, eftersom de som arbetar på salongerna hanterar hälsofarligt lim och kemikalier i form av härdplaster och lösningsmedel.

Dessutom hade många av de anställda inte heller genomgått utbildning för att få hantera kemikalierna eller läkarundersökning för att se om de är tillräckligt friska för att få arbeta med dem.

På en tredjedel av salongerna var bristerna så stora att de förbjöds att fortsätta med verksamheten.

– Det är en förvånande hög siffra, men det handlar helt enkelt om att det är väldigt giftiga och allergena ämnen som de här salongerna använder sig av samtidigt som det i branschen finns stor okunskap kring de hälsorisker som arbetstagarna utsätts för och vilka regler som gäller, säger Arne Alfredsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Inte förrän arbetsgivaren åtgärdat bristerna med att t ex utbilda arbetstagarna och se till att de genomgår läkarundersökning får arbetet tas upp igen, menar han.

På en del salonger förekom även andra slags brister. Polisen upptäckte bland annat fall av människoexploatering och koppleri samt ett tiotal brott som handlar om personer utan svenskt arbetstillstånd. Många arbetade under otrygga anställningsförhållanden, enligt polisen.

– Det handlar om både kvinnor och män, oftast från andra länder, som utsätts för en farlig arbetsmiljö. Det kan också gälla långa arbetstider och en liten eller ingen lön, säger Per Englund vid polisens nationella operativa avdelning, i ett pressmeddelande.

Enligt polisen är de gemensamma kontrollerna en signal till arbetsgivare om att flera myndigheter nu går ihop och samlar krafter för att förhindra arbetskraftsexploatering och människohandel, men också till konsumenterna om att inte enbart efterfråga skönhetsvård till en billig penning.

Publicerad: 2019-04-18

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!