Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Här är yrkena där flest hotas

Publicerad: 2014-03-13

Hot och våld är vanligt inom rättsväsendet. Nästan sex av tio anställda hos Kronofogden har utsatts för någon form av hot, våld eller trakasserier de senaste två åren.

Det framgår av en ny enkät undersökning som fackförbundet Jusek gjort bland sina medlemmar inom rättsväsendet. Det är anställda hos Åklagarväsendet, Kronofogden, Polisen och Sveriges domstolar som besvarat enkäten.

Enligt enkäten har var fjärde utsatts för våld, hot eller trakasserier de senaste två åren.

Mest drabbade är personal inom Åklagarmyndigheten och Kronofogden. Bland kronofogdarna är det nära sex av tio och bland åklagarna var tredje.

Våldet, hoten och trakasserierna anmäls sällan. Endast var tredje hot och fyra av tio våldshändelser har polisanmälts.

Jämfört med en liknande undersökning 2011 har inga större förbättringar skett. Något som oroar Jusek.

– Vi efterfrågar ytterligare satsningar på bland annat utbildning, psykosocialt stöd och modern säkerhetsteknik. Bristande säkerhet inom rättsväsendet är ett hot mot rättssamhället, säger Erika Lejnefors, facklig förtroendevald för åklagarna.

Undersökningen visar också att var femte Jusekmedlem inom rättsväsendet känner sig otrygg i sitt arbete.

  • Enligt Arbetsmiljöverket drabbas varje dag sex arbetstagare så allvarligt av hot eller våld på arbetet att de tvingats vara sjukskrivna.

De allra flesta av dessa arbetar inom skola, vård och omsorg. Därför är hela två tredjedelar av de som drabbas av hot och våld kvinnor. Den enskilda bransch där hot och våld är vanligast är säkerhetsverksamhet följt av psykiatrisk hälso- och sjukvård.

Publicerad: 2014-03-13

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!