Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Här är yrkena där flest jobbar trots sjukdom

Publicerad: 2016-06-15

Sju av tio har arbetat trots att de varit sjuka och mer än hälften har gjort det minst två gånger senaste året. De flesta är nöjda med sina jobb.

Det framgår av Arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsmiljön 2015”, där 9 000 personer fått frågor om sin arbetsmiljö.

De flesta, tre av fyra, är i stort sett nöjda med sitt arbete. Mest tillfreds är ingenjörer och tekniker, chefer, läkare, barnmorskor, arkitekter, journalister och dataspecialister, där fler än åtta av tio är nöjda.

Men det finns problem i arbetsmiljön. 21 procent, motsvarande ca 900 000 personer, känner t ex olust att gå till jobbet.

Sjuknärvaron, att jobba fast man egentligen borde sjukskrivit sig, är utbredd. Mer än hälften, 54 procent, har gjort det minst två gånger senaste året. Bland grundskollärare, förskollärare och undersköterskor är det två av tre som jobbat trots att de varit sjuka.

Arbetsmiljöverkets undersökning görs vartannat år och på en del områden upplevs arbetsmiljön som sämre. Det gäller t ex buller där försämringen främst skett bland unga män i åldern 16-29 år. Yrken där betydligt fler än genomsnittet utsätts för buller är t ex byggnads- och anläggningsarbete, maskinoperatörer samt förskollärare.

Andelen som utsatts för våld och hot har ökat. Det gäller både kvinnor och män, men kvinnor är mer drabbade. Nära var femte kvinna har blivit utsatt för våld eller hot senaste året, jämfört med var tionde man. Bland yrkesgrupper är det vanligast inom vård och omsorg.

En tredjedel, lika bland kvinnor och män, har det senaste året varit i konflikt eller bråk med andra personer än chefer och arbetskamrater. Bland kvinnliga grundskollärare är det nära två av tre, 63 procent, som varit med om det.

Sex procent av samtliga har utsatts för sexuella trakasserier från andra än chefer och kolleger. Hos kvinnor i åldern 16-29 år är det 19 procent – en ökning med sex procentenheter jämfört med 2013 – och vanligast är det bland vård- och omsorgspersonal.

Vissa frågor har aldrig ställts förut. Det gäller t ex om man förväntas vara tillgänglig per telefon och att läsa jobbrelaterad e-post på fritiden. Fyra av tio sysselsatta uppger att deras arbetsgivare förväntar sig att de ska vara anträffbara per telefon på fritiden. Tre av tio att man ska läsa e-post. Vanligast att vara tillgänglig per telefon är det bland chefer, försäljare, maskin- och transportförare, vårdbiträden och personliga assistenter.

Var tionde sysselsatt upplever sig diskriminerad på sin arbetsplats på grund av antingen kön, könsidentitet, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

För första gången ställs också frågan om i vilken typ av kontor man arbetar. Fortfarande är det allra vanligast att ha ett eget rum (36 procent), följt av eget bord i ett rum med 2-9 personer (32 procent) eller i ett större landskap med minst tio personer (18 procent). Trenden med s k aktivitetsbaserade kontor, där de anställda inte har något eget bord eller lånar någon annans, har inte fått något större genomslag ännu. Endast 14 procent arbetar på det viset.

Publicerad: 2016-06-15

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!