Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Här är yrkena med sämst relationer på jobbet

Publicerad: 2015-06-11

Allt fler anmäler att de blir sjuka på grund av ökad stress och relationer på jobbet. Det gäller framför allt kvinnor i vård och omsorg.

Enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket anmäldes totalt 115 600 arbetsskador (arbetsolyckor plus arbetssjukdomar) 2014. Det motsvarar 315 skador varje dag året runt.

Statistiken visar på en uppgång av arbetssjukdomarna men en nedgång av antalet anmälda arbetsolyckor. 53 dödsfall i jobbet inrapporterades 2014, det är en liten ökning jämfört med 2013.

Antalet anmälda sjukdomar ökade ifjol för femte året i rad. Det är främst psykiska sjukdomar, på grund av sociala och organisatoriska faktorer, som ökar. Av 12 000 anmälda arbetssjukdomar 2014 är 3 700 orsakade av sådana faktorer. För första gången är detta nu den vanligaste orsaken till kvinnors arbetssjukdomar. Bland männen är det fortfarande belastningsbesvär till följd av tunga lyft och ensidiga rörelser som är mest vanliga.

Anmälningarna på grund av psykiska besvär har ökat med drygt 70 procent sedan 2010. Det handlar ofta om för hög arbetstakt eller om problem i relationerna på arbetsplatsen – som mobbning och konflikter av olika slag, med kollegor, chefer eller utomstående, t ex patienter. Drygt 1 400 anmälningar gällde specifikt kränkning, utfrysning, trakasserier eller mobbning. De har fördubblats sedan 2010. Åtta av tio gällde kvinnor. (Se tabell nedan).

  • Anmälningar av arbetsolyckor med sjukfrånvaro minskade förra året med 1,5 procent jämfört med året innan. Även i förhållande till hur många som arbetar är detta en minskning, och trenden att arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökar, är därmed bruten.
  • Arbetsmiljöverkets statistik bygger på arbetsskador anmälda till Försäkringskassan. Totalt anmäldes 115 600 arbetsskador 2014, motsvarande 316 skador varje dag året runt. 31 000 var arbetsolyckor med sjukfrånvaro (kvinnor 13 000, män 18 000),  61 300 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (kvinnor 34 400, män 26 900), 12 000 arbetssjukdomar (kvinnor 7 200, män 4 800), 10 000 färdolyckor på väg till eller från arbetet.

HÄR ÄR BRANSCHER DÄR FLEST ANMÄLER RELATIONSSJUKDOMAR

Antalet anmälningar på grund av relationer på arbetsplatsen: mobbning och konflikter av olika slag. Totalt 1 462 anmälningar. Bara yrken med fler än 15 anmälningar finns med.

Nyligen kom en rapport från Försäkringskassan som visade på en liknande trend. Enligt den blir sjukfallen på grund av psykiska diagnoser allt fler. De har ökat med två tredjedelar sedan 2009. Det är framför allt s k kontaktyrken där det är vanligare med psykiska besvär. Alltså branscher där man arbetar med andra människor, som patienter, klienter, elever och kunder.

Publicerad: 2015-06-11

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!