Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Här dricks det mest på jobbet

En av tio har varit borta från jobbet när de varit bakfulla. En av tre har haft problem att fungera på jobbet dagen efter.

Publicerad: 2012-02-23

Det framgår av en ny norsk undersökning. Deltagarna i studien har fått frågor om alkohol och arbetsliv, t ex om de dricker i samband med jobbet. En av sex (14, 8 procent) säger att de dricker regelbundet i jobbsammanhang, några gånger i månaden eller oftare. En av fem (17,5 procent) hade aldrig druckit alkohol i jobbsammanhang det senaste året.

Det jobbrelaterade drickandet ökar proportionellt med positionen i företaget. Manliga toppchefer dricker oftast i samband med jobbet, kvinnor utan chefsposition mest sällan.

Den mest liberala alkoholkulturen i arbetslivet finns inom media, information och PR, tätt följd av bank/finans/försäkring och försäljning/marknadsföring. Mest konservativ syn finns inom renhållningsbranschen, tätt följd av hälsa och social omsorg, samt utbildning/forskning. Alkoholkulturen på arbetsplatsen är mätt genom fem frågor, t ex om kollegorna tycker det är fel att gå ut tillsammans efter jobbet och ta en öl.

När det gäller alkoholvanor så dricks det mest i privat sektor och bland egna företagare. Kvinnor dricker mer ju högre upp i hierarkin de befinner sig, medan männen däremot dricker mindre ju mer chefsansvar de har. Männen dricker dock mer än kvinnor på samtliga nivåer.

Enligt studien, som bygger på en enkät som drygt 10 000 personer besvarat, dricker sex av tio män farligt mycket, medan fyra av tio kvinnor är i riskzonen.

– Det är väldigt mycket. Jag blev själv överraskad över att talen var så höga, säger forskaren bakom studien, Cecilie Schou Andreassen, till tidningen VG.

Undersökningen har gjorts av Stiftelsen Bergensklinikkene tillsammans med Universitetet i Bergen.

•Några liknande studier som den norska har inte gjorts i Sverige. Det man vet i tidigare svenska undersökningar är att 22 procent av männen som arbetar har en riskabel alkoholkonsumtion, men bara 14 procent av kvinnorna. (Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Statens folkhälsoinstitut 2007).

•”Dagen-efter”-effekter beräknas kosta cirka 15 000 kronor per anställda och år i form av minskad produktivitet m m. (Källa: ”Riskbruk i arbetslivet” av Ulric Hermansson)

•Dricker man mer inom vissa yrkesgrupper? Enligt mer än tio år gamla uppgifter från Alna om alkohol- och drogvanor i Stockholms län så är de yrkesgrupper som konsumerar mest alkohol kvinnor i reklambranschen, kvinnliga och manliga säljare, samt manliga affärsbiträden. Ingen liknande undersökning har tidigare gjorts som speglar de aktuella alkohol- och drogkulturerna inom olika yrkesområden.

•Läs mer om risk- och missbruk i februarinumret av Du&jobbet nr 2.

Publicerad: 2012-02-23

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!