Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Här finns våldsrisker i vård, skola, omsorg

Hot och våld har blivit en av de vanligaste anledningarna till att skadas på jobbet. Hälften av skadorna inträffar inom kommuner och landsting.

Publicerad: 2011-05-24

Det framgår av en ny rapport från AFA Försäkring. Tio procent av alla allvarliga arbetsolycksfall orsakas av hot och våld. Undersökningen visar vilken typ av arbetsuppgifter som utgör våldsriskerna i arbetsmiljön, för olika yrkesgrupper.

Rapporten bygger på en analys av samtliga 6 604 allvarliga skador till följd av hot och våld i arbetet, som inträffat bland kommun- och landstingsanställda mellan åren 2005-2009. Med allvarliga skador avses sådana som lett till kraftiga psykiska eller fysiska besvär i minst 30 dagar.

•För sjuksköterskor, vårdbiträden och undersköterskor är de vanligaste riskmomenten påklädning, sängläggning och toalettbesök. De våld som förekommer är oftast att man blir klöst, riven eller får handleden omvriden. Sparkar och knytnävsslag förekommer också.

•Mentalskötare och mentalvårdare utsätts mer för regelrätta konfrontationer med ilska och konflikter. Våldet är allvarligare i dessa yrkesgrupper och vårdtagarna oftast yngre. Personalen blir hotad, sparkad och klöst.

Arbetsmomenten kräver tillräckligt med tid för att risken för våldsamheter från patienten ska minska. Konflikthantering i vård och omsorgsarbete är ett område som behöver utvecklas. Bättre tekniska hjälpmedel, som lyftutrustning, kan också minska skaderiskerna, enligt rapporten.

•För psykologer och socialsekreterare är skador i form av verbala hotelser vanligast. Men fysiskt våld förekommer också, ofta kopplat till när man ingriper i konflikter mellan andra personer. Man blir sparkad, klöst eller riven.

•I skolan inträffar det mesta av de fysiska våldet i undervisningen, när läraren ska tillrättavisa eleven och försöker ingripa i konflikter. Skadorna bland innebär oftast att man hotas eller blir sparkad.

•Bland förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare uppstår skador oftast när personalen ska lugna eller tillrättavisa aggressiva barn. Det är också vanligt att man blir sparkad eller skallad av barnen.

Rapporten råder socialtjänsten att i rutinerna för möte med klienter vara tydligare med att informera om vad som betraktas som hot, hur det anmäls och vilken konsekvens det kan få. I skolan borde man överväga att göra till rutin att omedelbart anmäla hot och våld till polis och socialtjänst.

Publicerad: 2011-05-24

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!