Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Hela skolan lider när rektorn går på knäna

För lite resurser, för mycket jobb och för lite tid till det som borde betraktas som kärnverksamheten: det pedagogiska ledarskapet. Så ser verkligheten ut för många av landets rektorer, visar en särskild tillsynsinsats från Arbetsmiljöverket i Göteborg.

Publicerad: 2011-02-08

Nyheter110208

_ Hur rektorerna har det avspeglar sig sedan i hur hela skolan har det, säger Pia Johansson på Arbetsmiljöverket, som varit ansvarig för insatsen. När rektorns tid inte räcker till blir arbetsmiljön påverkad för elever, lärare och övrig personal också.

 Många rektorer beskriver det som att de fastnar i administrativa uppgifter och inte får den tid som skulle behövas till verksamhetsutveckling och pedagogiskt ledarskap. Förändringstrycket på skolan är och har varit högt, samtidigt som kommunerna i många fall har genomfört besparingar.

I nio av tio fall ställde Arbetsmiljöverket krav på de skolor man besökte. Kraven har gällt  att skapa rutiner för att bedöma psykosociala arbetsmiljörisker, att fördela arbetsmiljöuppgifter på skolan och att öka kunskapen om risken för hot och våld. Många har också behövt en påminnelse om att en krisstödsberedskap ska finnas på skolan.

I ett fall har Arbetsmiljöverket lagt föreläggande med vite riktade till kommunen, då man inte fått tillfredställande svar på kraven man ställt. Det gäller Tranemo kommun, som vid ett vite av 100 000 kronor ska se till att kommunens rektorer får klarhet i hur de ska prioritera bland sina arbetsuppgifter när tiden inte räcker till.

Tillsynen har riktats mot 52 kommunala arbetsgivare. De rektorer vars arbetsmiljö har undersökts har främst jobbat inom förskola och grundskola.

Publicerad: 2011-02-08

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!