Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsskador

Hög arbetsbelastning ger fler arbetsskador

STATISTIK Inte på tio år har de organisatoriska och sociala faktorerna orsakat att så många kvinnor blivit sjuka av sitt arbete. Det visar ny statistik över arbetsskadorna från Arbetsmiljöverket.
– Det här är möjligt att förebygga, säger enhetschef Ann Ponton Klevestedt.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2024-06-12

Arbetsmiljöverkets årliga statistik över arbetsskador visar på stora skillnader mellan hur kvinnor och män drabbas. Bilden visar Arbetsmiljöverkets enhetschef Ann Ponton Klevestedt vid presentationen av statistiken 2022. Foto: Karin Nilsson

Antalet anmälda arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro ökade med 11 procent under förra året. Det är 4 000 fler än året innan. Det visar Arbetsmiljöverkets årliga rapport av antalet anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar.
– Det här är oroande. Siffrorna fortsätter uppåt och vi undrar vad det beror på, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

Ekonomin är åter i gång efter pandemin med ett ökat antal sysselsatta vilket innebär att en viss ökning av antalet skador och olyckor inte är oväntat, påpekar Ann Ponton Klevestedt.
– Men vi är förbi läget 2019, innan pandemin, och vi tycker att det bör stanna av nu. Vi är bekymrade.

Mest olycksdrabbade är de unga männen mellan 16 och 24 år, visar rapporten.
– De arbetar med enklare jobb i sektorer som är mer utsatta för risker. De har inte lika mycket erfarenhet. Vi ser att det behövs mer tid för introduktion av nya och en annan inställning till säkerhet, säger Ann Ponton Klevestedt.

Rapporten visar också att fallolyckor, som att snubbla eller halka, är den vanligaste orsaken till att kvinnor anmäler en arbetsolycka. För män är den förlorad kontroll över verktyg eller transportmedel.

Transportbranschen och magasinering är den näringsgrenen där kvinnor har flest antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 sysselsatta. Även bland män ligger transport och magasinering högst tillsammans med vattenförsörjning.

Statistiken för 2023 visar också att det anmäldes cirka 15 300 olyckor till eller från arbetet, vilket är en ökning med nästan 18 procent jämfört med 2022. I nästan två tredjedelar av anmälningarna hade kvinnor skadat sig. Fler som arbetar på sina arbetsplatser jämfört med under pandemin och kalla och hala vintervägar under förra året är troliga förklaringar, enligt Ann Ponton Klevestedt.

Antalet anmälda arbetsolyckor utan sjukfrånvaro har stigit sakta men säkert sedan 1980-talet, särskilt bland kvinnor. Vad tänker du kring det?
– Vi har inte så mycket information om de anmälningarna så det är mer svårtolkat. Det kan vara positivt och visa på en ökad medvetenhet och att fler är benägna att anmäla men det kan också vara en rejäl ökning av olyckor. Vi vet inte.

Är det något ni ska kika mer på?
– Ja, absolut. Vi behöver ta reda på mer om det här.

 Antalet anmälda arbetssjukdomar sjunker däremot. Under förra året minskade anmälningarna av arbetssjukdomar som ledde till sjukfrånvaro med 28 procent. Minskningen kan till stor del förklaras av att färre blir sjuka av covid-19 på arbetet.

Dock ökar antalet arbetssjukdomar som beror på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer som exempelvis hög arbetsbelastning. Kvinnor är mer drabbade och enligt rapporten har antalet anmälningar inte varit så högt på tio år. Poliser, socialsekreterare och personal inom vård och omsorg samt inom försvaret är drabbade. Ökningen oroar Ann Ponton Klevestedt.
– Det är ofta hög arbetsbelastning som anmäls och vi vet att det ska mycket till innan man anmäler det som en arbetsskada. Det är mycket lättare att tänka att en olycka orsakat en arbetsskada. Det finns en nyans där så jag tycker att det här är allvarligt.
– Arbetsbelastningen är också sådant som arbetsgivaren hela tiden ska undersöka. Det här behöver uppmärksammas. Det är möjligt att förebygga.

Förra året var också ett mörkt år sett till antalet som dog på grund av olyckor på arbetsplatsen. Den officiella statistiken delar upp arbetstagarna utifrån om personen tillhör den svenska arbetskraften eller inte. Rapporten visar att 55 personer som tillhör den svenska arbetskraften dog i arbetsplatsolyckor under förra året. Det var 15 fler än året innan. Ytterligare fem arbetstagare som var utländska medborgare dog i olyckor på sina arbeten. Tre personer i arbetsmarknadsåtgärder eller i andra aktiviteter som omfattas av Socialförsäkringsbalken, men som inte räknas in i den svenska arbetskraften, dog också.
– Det krävs mer förebyggande arbete och en bättre säkerhetskultur. Mer dialog, mer samordning. Det måste till förbättring.

Ann Ponton Klevestedt sammanfattar läget för arbetsskadorna 2023 som att den tydliga effekten som pandemin haft på främst arbetssjukdomarna börjar försvinna, men att utvecklingen sakta men säkert går åt fel håll.
– Men man bör kunna vända det här. Det viktigaste är att jobba systematiskt och hela tiden med arbetsmiljön.

Anmälda arbetsskador 2023 i korthet

  • 155 827 arbetsskador anmäldes totalt i Sverige under 2023.
  • 39 423 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro - 17 348 kvinnor, 22 075 män.
  • 82 748 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro - 46 040 kvinnor, 36 708 män.
  • 15 343 olyckor på väg till eller från arbetet - 9 901 kvinnor, 5 442 män.
  • 11 938 arbetssjukdomar - 8 289 kvinnor, 3 649 män.
  • 55 anmälda arbetsolyckor med dödlig utgång i den svenska arbetskraften - 5 kvinnor, 50 män.
  • 8 dödsolyckor i arbete bland personer som inte ingår i den svenska arbetskraften.

Arbetsskadestatistiken från Arbetsmiljöverket omfattar arbetsskador under år 2023 som anmälts till Försäkringskassan till och med 1 april 2024.
Här är en länk till Arbetsmiljöverkets rapport:

Foto: Karin Nilsson

Publicerad: 2024-06-12

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!