Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Höga krav på jobbet ökar kvinnors vikt

Publicerad: 2019-01-24

Låg kontroll och höga krav i arbetet tycks orsaka viktuppgång hos kvinnor, oavsett om de är akademiker eller inte. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin av drygt 3 800 svenskar.

Männen och kvinnorna som deltagit i studien har blivit undersökta vid tre tillfällen under 20 års tid. De har då fått svara på frågor om bl a kraven som ställs i arbetet, arbetstempo, psykiska påfrestningar och i vilken utsträckning de själva kan välja vad som ska göras på jobbet.

Det visade sig vara vanligare att både män och kvinnor som upplever att de har låg kontroll i jobbet gick upp kraftigt i vikt, det vill säga tio procent eller mer.

Men när det gäller höga krav i arbetet – och att exponerats för detta under lång tid – var det enbart kvinnorna som påverkades. Drygt hälften av kvinnorna som varit utsatta för höga krav hade en stor viktuppgång över 20 år. Deras viktuppgång var också ungefär 20 procent högre jämfört med kvinnor som i stället upplevde låga krav på arbetet.

– Vi har inte undersökt de underliggande orsakerna, men man kan tänka sig att det handlar om en kombination av krav på jobbet och att kvinnor oftare tar större ansvar för hemmet. Det kan göra det svårt att hinna träna och leva hälsosamt, säger Sofia Klingberg, forskare inom samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.

Enligt författarna har deltagarnas utbildningsbakgrund ingen betydelse för sambanden i studien. Det har inte heller kvaliteten på deras kost eller andra livsstilsfaktorer, även om uppgifterna om kostintag kommer från deltagarna själva, vilket kan innebära risk för felrapportering.

Publicerad: 2019-01-24

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!