Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Höga krav sätter sig i axlarna

Har du ont i axlar och nacke kan det bero på att arbetet ställer för höga krav. Det finns det nu vetenskapligt belägg för.

Publicerad: 2012-03-08

Det är inte bara fysiska faktorer i arbetet som leder till olika kroppsliga besvär. Även den psykosociala arbetsmiljön påverkar.

Det framgår av en ny rapport av en expertgrupp vid SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som gått igenom ett stort antal forskningsstudier.

SBU konstaterar efter den systematiska översikten att det finns vetenskapligt stöd för att kombinationen av höga krav och låg kontroll eller enbart höga krav i arbetet, låg kontroll eller lågt beslutsutrymme innebär en risk för besvär eller sjukdomar i nacke eller axlar.

Långvarigt arbete med datormus är en annan faktor i arbetsmiljön som riskerar ge användarna besvär i axlar, armbågar och underarmar.

Jobb som kräver stor kraft, t ex tunga lyft, kan orsaka problem från både nacken, axlarna, armbågar och underarmar, medan böjda och vridna arbetsställningar kan ge besvär i nacke och axlar.

Så kallad biomekanisk belastning, d v s när arbetet kräver en kombination av repetitiva handrörelser och kraftigt grepp, kan ge besvär i handleder och händer, enligt SBU:s översikt. Det är jobb som förekommer i bilföretag och andra industrier, men forskningsstudier för dessa områden finns även för datorarbeten och förskolepersonal (!).

Expertgruppen fann däremot inget stöd för att arbeten med armarna över axelhöjd kan orsaka besvär i nacken. Inte heller för monotont arbete. Enligt SBU-rapporten beror det på att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

– Det som är mest intressant är att arbetsorganisatoriska frågor och datorarbete har så stor betydelse för upplevda besvär. Det berör stora grupper i arbetslivet. Vinsterna blir större om man skulle lyckas påverka villkoren för dessa. Tunga lyft är inte så vanligt längre, även om det fortfarande förekommer på många håll, säger Christer Edling, professor emeritus i yrkesmedicin vid Uppsala universitet och ordförande i expertgruppen.

SBU kommer i en senare rapport, som beräknas publiceras hösten 2013, att undersöka sambandet mellan arbetsmiljöfaktorer och ont i ryggen.

•Arbetsrelaterade besvär i nacke, rygg och axlar är vanligt i Sverige och andra industrialiserade länder. Ungefär hälften av alla anmälda arbetsskador i Sverige är sjukdomar i muskler och leder. Omkring var fjärde kvinna och var femte man i den arbetande befolkningen säger att de någon gång under de senaste åren haft fysiska besvär till följd av arbetet.

Publicerad: 2012-03-08

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!