Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Högre krav på tillgänglighet för nybyggda arbetslokaler

Vid nybyggen och större ombyggnationer av arbetsplatser måste man från nästa år anpassa lokalerna för personer med funktionsnedsättningar. Reglerna kring detta har tolkats väldigt olika tidigare, menar Arbetsmiljöverket.

Publicerad: 2020-08-10

Nu krävs det större anpassningar i nybyggen.

Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Arbetsplatsens utformning” är en av de mest omfattande regelsamlingarna på arbetsmiljöområdet. Här finns regler om buller, belysning, trappor, nödutrymning, ja i princip allt som berör den fysiska arbetsmiljön på en arbetsplats. Men det är också en föreskrift där en läsare har svårt att få överblick och som delvis blivit föråldrad.

Nu har reglerna reviderats och uppdaterats och den sannolikt största förändringen gäller tillgänglighet till arbetsplatser för personer med funktionsnedsättningar. Nuvarande regler (som gäller fram till årsskiftet) kräver att arbetsplatser ska anpassa lokalerna om man har någon anställd med funktionsnedsättning.

I den nya versionen av föreskriften krävs att man vid alla nybyggen och större ombyggnader av arbetsplatser ska göra lokalerna tillgängliga från början för personer med funktionsnedsättningar.

Förändringen är tänkt att göra det tydligare för arkitekter och byggherrar vad som gäller.

– Det har varit oklart tidigare och arkitekter har tolkat detta på olika sätt. Nu skärper vi kraven och gör det tydligt att byggnader ska vara tillgängliga i sin helhet, säger Ewa Krynicka Storskog, arkitekt och handläggare på Arbetsmiljöverket som inte tror att förändringen nödvändigtvis behöver betyda ökade byggkostnader, utan att det snarare kan handla om att man planerar lokalytorna annorlunda.

Rent konkret innebär förändringen bland annat att man ska kunna ta sig fram i hela byggnaden med en mindre utomhusrullstol. Oklarheterna tidigare har inneburit att man planerat exempelvis entréer och korridorer i en byggnad för personer med funktionsnedsättningar, medan det sällan varit fallet med kontorslokalerna. I de nya reglerna gäller tillgängligheten även sådant som kontorsytor och gemensamma personalrum.

Förändringen är också gjord med tanke på att vi står inför ett längre arbetsliv, där fler sannolikt kommer att arbeta med någon form av funktionsnedsättning.

En annan påtaglig förändring i den nya föreskriften gäller arbete som innebär att man vrider, böjer eller hukar sig. I den nuvarande föreskriften står det att det normalt behövs 0,8 meters utrymme fritt utrymme vid vårdarbete eller patientförflyttningar där man exempelvis vrider och böjer sig.

Nu ska minst samma rörelseutrymme gäller vid alla arbetsmoment som innebär kraftansträngning eller att man vrider, böjer eller hukar sig. Butiker, verkstäder och lager är några av de arbetsplatser som berörs.

– Det är ologiskt att det bara skulle gälla vid vårdarbete. Nu blir det lättare för dem som läser föreskrifterna att veta vad som gäller, säger Ewa Krynicka Storskog.

De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 januari nästa år. Reglerna gäller inte arbete i eget eller annans hem.

//OSCAR MAGNUSSON

Läs mer här.

Publicerad: 2020-08-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!