Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Hot mot statstjänstemän försämrar rättsäkerhet

Publicerad: 2015-03-04

Våld och hot mot statliga tjänstemän blir allt vanligare. Det framgår av en ny arbetsmiljöundersökning från ST.

I undersökningen har fackförbundet frågat sina skyddsombud om hur det ser ut på de statliga arbetsplatserna. När en jämförelse görs med tidigare enkäter framgår det att hot, våld och trakasserier ökat de senaste åren.

45 procent av skyddsombuden säger att det förekommit hot och våld på arbetsplatsen det senaste året. Vid förra mätningen 2012 var det 41 procent som uppgav detta.

Mer än hälften, 53 procent, av de utsatta säger att det påverkat tjänsteutövningen. Det är allvarligt, menar Britta Lejon, STs ordförande.

– Det sätter rättssäkerheten och demokratin ur spel för oss alla, säger hon.

Även mobbning och trakasserier ökar. I årets undersökning är det 27 procent av skyddsombuden som säger att det förekommer, 2012 var andelen 23 procent.

Enligt ”Temperaturmätaren 2015”, som undersökningen kallas, har det blivit lägre i tak på arbetsplatserna. 43 procent av skyddsombuden instämmer i att de anställda inte offentligt kan vara kritiska till hur arbetsplatsen fungerar. Detta trots att medarbetarna har rättigheter inskrivet i grundlagen.

För skyddsombuden är den viktigaste arbetsmiljöfrågan stress och arbetsbelastning, efter det kommer chefs- och ledarskapsfrågor.

Frågorna har skickats till cirka 1?800 skyddsombud, de flesta finns på arbetsplatser med mer än 100 anställda.

Publicerad: 2015-03-04

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!