Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Hur kallt får det vara inne på jobbet?

Publicerad: 2016-01-07

FRÅGA OM ARBETSMILJÖ:

Vi har det kallt här på jobbet fastän det är ett vanligt kontor. Vilken är den lägsta godkända innetemperaturen på en arbetsplats? Och vad kan vi begära av arbetsgivaren? Till saken hör att företaget inte äger byggnaden, utan man hyr 500 kvm.

Det finns inga bindande regler för temperaturer vid stillasittande arbete inomhus. Vad som finns är ett riktvärde: Arbetsmiljöverket anger att temperaturen vintertid bör ligga inom området 20-24 °C.

Det är dock inte enbart lufttemperaturen som avgör hur kallt det känns. Inverkar gör också utstrålning av kroppsvärme mot kalla väggytor, luftdrag, till exempel kallras från fönster, och i viss mån luftfuktighet. Och människor är olika i fråga om ämnesomsättning, underhudsfett, proportioner. Det senare får följder för hur många som är nöjda respektive missnöjda med inomhustemperaturen, oavsett om den är inom rimliga gränser.

Vid dimensionering av värmekällor för bl a kontorslokaler utgår man från att minst 90 procent av dem som ska arbeta där blir nöjda, givet att de är normalt inomhusklädda. För de återstående upp till tio procenten handlar det om att klä sig lämpligt.

Temperaturen kan alltså av och till få vara högre eller lägre än 20-24 grader vintertid men om detta sker ”varaktigt” ska saken undersökas, anger Arbetsmiljöverket i AFS 2009:2, som överlåter tolkningen av uttrycket ”varaktigt” till de lokala arbetsplatserna.

Det ni kan begära är alltså (1) att arbetsgivaren går med på att temperaturen understiger 20 grader ofta och länge nog för att det ska kunna kallas ”varaktigt” och (2) låter undersöka vad som kan göras åt saken. Det senare innebär också, i ert fall, att arbetsgivaren tar kontakt med lokalernas ägare. Kanske räcker det med ett påpekande att lokalerna är hyrda som kontor, och då ska de vara projekterade för stillasittande arbete.

Om värden inte kan höja temperaturen i de värmekällor som finns, oftast vattenburen värme, kan arbetsgivaren i förhandling kräva andra åtgärder av värden: skärmar som minskar kroppsvärmestrålning mot kalla väggytor, tilläggsvärme från elradiatorer etc.

Missnöjet med temperaturen ska ni kanalisera på det vanliga sättet: först till er chef, och om inget händer till skyddsombudet. Saknas skyddsombud är det den fackliga organisationen och ytterst Arbetsmiljöverket som kan besluta om åtgärder.

//JAN ENQVIST

Fråga Du&jobbets experter. E-post: fraga@duochjobbet.se Vi publicerar ett urval av frågorna.

Läs mer om våra experter.

Publicerad: 2016-01-07

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!