Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

ILO underkänner Lex Laval

Lavallagen strider mot FN-organet ILO:s konventioner om förenings- och förhandlingsrätt. Det säger nu ILO:s expertkommitté

Publicerad: 2013-03-06

Kommittén uppmanar den svenska regeringen att ändra lagen och kompensera Byggnadsarbetarförbundet och Elektrikerförbundet för de skadestånd de dömdes att betala till det lettiska företaget Laval.

Lex Laval – egentligen paragraf 5 a i utstationeringslagen – kom till i eftersvallet av Byggnads och Elektrikernas blockad av Lavals skolbygge i Vaxholm 2004. Tre år senare slog EG-domstolen fast att facken krävt mer än vad EU:s utstationeringsdirektiv tillåter och att stridsåtgärderna inte var proportionerliga mot syftet. Därefter tillsattes en utredning  och den svenska lagen ändrades. Lex Laval slår bl a fast att stridsåtgärder mot utländska arbetsgivare med utstationerade arbetstagare endast får gälla minimivillkoren i gällande kollektivavtal.

En sådan bestämmelse strider mot ILO:s konvention 87 som skyddar förenings- och organisationsfriheten slår expertkommittén nu fast. Strejkrätten kan inte begränsas genom krav på proportionalitet. Fackföreningar kan inte dömas till skadestånd för stridsåtgärder som skyddas av internationella konventioner. Byggnads och Elektrikerna har därför utsatts för allvarliga föreningsrättsliga kränkningar, slår ILO fast.

Internationella arbetsorganisationen – ILO – grundades 1919 och är sedan 1946 ett självständigt organ inom FN. Sverige ratificerade konvention 87 redan 1949.

Publicerad: 2013-03-06

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!