Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Industrin noggrann med kemin – men missar arbetsmiljölagen

Publicerad: 2019-12-05

Nio av tio industrier som arbetar med kemikalier har brister i sin arbetsmiljö. Företagen följer ofta annan lagstiftning bättre än man följer arbetsmiljölagen, enligt Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har under flera år genomfört en inspektionsinsats mot industriföretag som på olika sätt hanterar kemikalier. Det är exempelvis raffinaderier, gruvor och tillverkare av kemikalier, livsmedel, läkemedel och stål.

Gemensamt för de inspekterade företagen är att det finns risker för allvarliga olyckor. Sammanlagt 480 företag har besökts, vissa upp till åtta gånger. Sammanlagt fick 40 företag föreläggande med krav på vite om man inte åtgärdade problem. Arbetsmiljöverket har också tagit beslut om 50 sanktionsavgifter, en form av böter som myndigheten kan döma ut.

Det är framförallt det förebyggande arbetsmiljöarbetet, att systematisk granska risker, som företagen behöver förbättra, enligt myndigheten.

– Nio av tio företag hade brister i sitt arbetsmiljöarbete. Det är allvarligt. Arbetsgivarna behöver ta tag i det förebyggande arbetet för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete, säger Sabiha Hajdarevic, arbetsmiljöinspektör och projektledare på Arbetsmiljöverket.

Hon menar att många av de besökta företagen jobbade hårt för att följa andra myndigheters lagstiftning kring hantering av farliga kemikalier, och för att undvika kemiolyckor. Däremot missade många att arbeta utifrån arbetsmiljölagen, som säger att arbetsgivare har ett ansvar att undersöka, riskbedöma och åtgärda alla risker i sin verksamhet.

Det var exempelvis vanligt med brister kring arbetsbelastning, stress, arbetsutrustningen och trycksatta anordningar.

– Generellt saknades riskbedömningar på företagens kontor. Man behöver ha koll på sådant som belastningsergonomi både på kontor och i produktionen, säger Sabiha Hajdarevic.

Arbetsmiljöverket konstaterar också att i de fall det finns skyddsombud på arbetsplatserna fungerade samarbetet i arbetsmiljöfrågor mellan chefer och skyddsombud ofta väl.

Publicerad: 2019-12-05

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!