Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Inflytande räcker inte när kraven är för stora

Publicerad: 2018-09-19

En ny studie från Linköpings universitet tyder på att inflytande och stöd inte räcker om den anställde har för höga krav på sig.

Utbrändhet och utmattningsdepressioner beror främst på en för hög arbetsbörda. Alltför höga krav kan inte kompenseras med socialt stöd och inflytande över de egna arbetsuppgifterna. Den slutsatsen dras i en ny studie om utbrändhet och arbetsmiljö.

Anna-Carin Fagerlind-Ståhl och Christian Ståhl, forskare vid Linköpings universitet, genomförde 2010-2012 en enkät bland drygt 1 700 anställda i olika organisationer och branscher – allt från tillverkningsindustrin till sjukvården.

Enkäten skickades ut två gånger, med två års mellanrum. De tillfrågade fick ange hur de uppfattade krav, handlingsutrymme och socialt stöd i sitt arbete. De svarade även på om de upplevde symtom på utmattning.

När resultaten nu publiceras visar det sig att kraven i jobbet är den absolut viktigaste riskfaktorn för utmattningsdepressioner. Skillnader i symtom bland dem med hög arbetsbörda är marginella, oavsett om de har stort beslutsutrymme och bra stöd eller ej.

Anna-Carin Fagerlind-Ståhl säger till Du&jobbet:

– Studien visar att det inte räcker att arbetsgivaren hanterar en hög arbetsbörda för personal med ökat stöd och inflytande. Så länge de höga kraven kvarstår är risken för sjukskrivningar stor.

Hon poängterar att tidigare studier har visat att faktorer som socialt stöd och handlingsutrymme har betydelse i sammanhanget.

– De är inte oviktiga. Men de räcker inte, så länge som arbetsbördan är för stor.

Hon anser att arbetsgivaren måste sträva efter att ta reda på hur de anställda upplever sin arbetssituation, till exempel genom medarbetarsamtal.

– Minska mängden arbetsuppgifter eller arbetstempot för dem som signalerar att de har för mycket att göra. Det är förebyggande arbete på organisationsnivå som krävs, inte fler mindfulnesskurser.

Publicerad: 2018-09-19

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!