Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Ingen tid för reflektion i pressad äldreomsorg

Tidspressen har ökat inom äldreomsorgen.

Publicerad: 2020-03-09

Möjlighet att påverka sin arbetssituation, tid för återhämtning, stöd från chef och kollegor. Det är vad personal i äldreomsorgen behöver för att må bra på jobbet.

Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat hemtjänst och äldreboenden. Tanken är att tillsynen ska bidra till en bättre arbetsmiljö. Inspektionerna har haft fokus på personalens delaktighet i arbetsmiljöarbetet och på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Många som arbetar inom äldreomsorgen upplever att de inte kan påverka sin arbetssituation, säger Britt-Marie Henriksson, inspektör och projektledare på Arbetsmiljöverket.
– Möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation, få tid för återhämtning samt stöd från chefer och kollegor är viktiga faktorer för att minska ohälsan.

Personalen behöver få tid för reflektion och hinna träffa kollegorna före och efter besök hos brukarna. Som det är nu har många bara en kvart på sig för att hinna byta om, läsa in sig på vad som hänt sedan förra arbetspasset och ta sig till brukaren.

De behöver också få löpande utbildning i belastningsergonomi eftersom de har många tunga arbetsmoment.

Nära nio av tio arbetsplatser fick krav på förbättringsåtgärder.

Den vanligaste anmärkningen var att arbetsgivarna inte regelbundet undersökte, riskbedömde och åtgärdade brister i arbetsmiljön.

Andra brister var att personalen saknade hjälp att prioritera arbetsuppgifter när det var tidsbrist och att chefer inte fick tillräckligt stöd från arbetsgivaren för att klara sitt ledarskap. Åtgärder mot stress och hög arbetsbelastning följdes inte upp. Hög grad av digitalisering samtidigt som personalens digitala kompetens inte var säkerställd var ett annat problem.

Inspektionerna pågick under tre år. De gällde både privata och kommunala verksamheter. Över 1 000 arbetsställen och nära 200 arbetsgivare fick besök. Syftet har varit att minska den höga sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor.

Läs hela rapporten här.

//ANN PATMALNIEKS

Språkbekymmer är en annan fråga som skapar problem i äldreomsorgen. Läs vad Du&jobbet skrev om frågan nyligen.

Publicerad: 2020-03-09

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!