Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Inget arbetsmiljöbrott när polischefen dog

NEDLAGT Mats Löfvings död var inte ett arbetsmiljöbrott. Det anser den särskilda åklagaren och startar därför inte någon förundersökning.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-03-07

Den särskilda åklagaren inleder ingen förundersökning om Polisens agerande i samband med regionpolischefen Mats Löfvings död.

Den särskilda åklagarkammaren, som bland annat utreder brott begångna av poliser, har fått flera anmälningar om brott i samband med den tidigare regionpolischefen Mats Löfvings död. Han avled i sitt hem den 22 februari i år.

Anmälningarna har handlat om Polisens ansvar och agerande i samband med händelser som kan ha lett fram till dödsfallet. Kan Polisen ha brutit mot arbetsmiljölagen och begått ett arbetsmiljöbrott är frågor som ställts.

Chefsåklagare Per Nichols beslutade i början av veckan att inte inleda någon förundersökning eftersom han inte anser att det verkar ha begåtts något brott.

– För att en förundersökning ska kunna inledas måste det finnas anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har inträffat. Det är en lagreglerad förutsättning för att man som åklagare ska kunna använda de möjligheter till utredning genom förhör med mera som regleras i rättegångsbalken. I detta fall har det helt enkelt inte framkommit tillräckligt med omständigheter som talar för att det är ett brott bakom det inträffade, som i sig givetvis är en oerhört tragisk händelse. Jag har därför beslutat att förundersökning inte ska inledas, säger Per Nichols, i ett uttalande på Åklagarmyndighetens hemsida.

En anmälan om dödsfallet finns också hos Arbetsmiljöverket. Polismyndigheten har i enlighet med regelverket lämnat in anmälan. Om Arbetsmiljöverket efter utredning kommer fram till att arbetsgivaren har brutit mot arbetsmiljölagen kan verket göra en åtalsanmälan till Åklagarmyndigheten.

Publicerad: 2023-03-07

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!