Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Inget skyddsstopp för hotad butik i Borlänge

HOT Allvarliga hot med kopplingar till den kriminella miljön och brist på krisplan. Därför stoppade skyddsombudet arbetet på en livsmedelsbutik i Borlänge. Arbetsmiljöverket hävde stoppet och förvaltningsrätten höll med - åtminstone i ett första beslut.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-11-07

Arbetstagarna i livsmedelsbutiken i Borlänge var rädda för sin egen säkerhet. Bilden är från en annan butik. Foto: Adobe Stock.

I mitten av oktober stoppade ett regionalt skyddsombud för Handels arbetet i en livsmedelsbutik i Borlänge. Arbetet stoppades efter kontakt med medlemmar i butiken. Det regionala skyddsombudet ansåg att det fanns en omedelbar fara för liv och hälsa. I anmälan till Arbetsmiljöverket skriver ombudet att personalen hotats skriftligen och att bolagets företrädare inte har agerat trots att det funnits kännedom om hotet.

En vecka senare hävde Arbetsmiljöverket stoppet. Myndigheten konstaterade att skyddsombudet uppgett att företrädare för butiken skulle finnas med på en dödslista med kopplingar till en pågående gängkonflikt i andra delar av Sverige. Arbetsmiljöverket skriver, i sitt beslut, att myndigheten försökt att utreda om det fanns en sådan hotbild men att man inte har kunnat bekräfta det. Verket har inte heller kunnat fastställa hur allvarligt ett sådant hot skulle vara. Enligt verket har företrädarna för butiken tillbakavisat uppgifterna.

Beslutet upprörde Handelsanställdas förbund.
– Det är bisarrt. Vi kan inte ha ett beslut från en svensk statlig myndighet som tvingar anställda att gå till en arbetsplats där det förekommer allvarliga hot från en påstådd känd gängkriminell. Arbetsmiljöverket har gjort en felaktig bedömning och Handels kommer nu gå vidare med våra jurister för att säkra arbetsmiljön för de anställda, skrev Martin Nyberg, avtalssekreterare i en kommentar på förbundets hemsida.

I slutet av oktober överklagades beslutet att häva stoppet.

Läget ansågs så allvarligt att ombudet, med hjälp av LO TCO Rättsskydd, begärde att förvaltningsrätten först skulle fatta ett så kallat interimistiskt beslut. Ombudet ville att skyddsstoppet skulle gälla direkt, och i väntan på beslutet i sakfrågan.

Ombudet hänvisade också till att Arbetsmiljöverket funnit brister i arbetsmiljön som innebär ett allvarligt hot mot de anställda. Arbetstagarna har exempelvis inte fått tillräcklig kunskap om hur en utrymning ska ske snabbt och säkert, tillflyktsrum som ska användas om utrymning inte kan ske är ännu inte på plats och kunskaper i första hjälpen saknas. Om ett våldsdåd skulle utföras mot arbetsplatsen skulle de följder som uppstår vara klart allvarligare så länge som dessa skyddsmekanismer inte är på plats, påpekade ombudet.

De bristerna hanteras av Arbetsmiljöverket i ett separat ärende. Verket beslutade i slutet av oktober att arbetsgivaren ska se till att få bristerna i skyddet på plats senast den 18 december. Om inte riskerar matbutiken att få betala 100 000 kronor i vite.

Att säkerhetsläget där matbutiken ligger är utsatt bekräftas av ett regionalt skyddsombud för Svenska Transportarbetareförbundet. Han förklarar i en skrivelse att alla företag i transportbranschen, som är i området, vidtar särskilda åtgärder på grund av säkerhetsläget. I bevakningsbranschen sker inget ensamarbete och företagen ser kontinuerligt över sin verksamhet med tanke på personalens säkerhet.

Förvaltningsrätten beslutade dock i förra veckan att inte fatta något tillfälligt beslut om skyddsstoppet. Rätten ansåg inte att det fanns tillräckliga skäl för ett interimistiskt beslut.

Foto: Adobe Stock.

Publicerad: 2023-11-07

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!