Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

IT-verktyg ska ge bättre arbetsmiljö

 Regeringen har idag antagit en handlingsplan för arbetsmiljön de närmaste fem åren. Ett IT-verktyg för riskbedömningar är det enda nya förslaget som presenterats.

Publicerad: 2010-09-23


Nyhet-100923

Handlingsplan ska vara en grund för arbetsmiljöpolitiken 2010-2015. Konkreta insatser ska redovisas efterhand, sade arbetsmarknadsminister Tobias Billström, när han presenterade planen.

En första åtgärd kunde han nämna.
•Arbetsmiljöverket får i uppdrag att ta fram ett IT-baserat verktyg för riskbedömningar.

Regeringen vill bredda synen på arbetsmiljön. Den ska inte bara ses som något riskfyllt och farligt, utan också som en möjlighet att förbättra hälsan hos individer och öka tillväxten hos företagen. En arbetsmiljö där anställda mår bra skapar bättre produkter och tjänster, heter det.

Hela handlingsplanen
blir offentlig nästa vecka.
Några insatser som ska tas upp är:
•En proposition ska lämnas om samordning mellan arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen.
•Arbetslivsforskningen ska även i fortsättningen bedrivas på olika universitet, men regeringen ska utreda behovet av att ha en sammanhållande aktör för att förmedla kunskap om forskningen.

En första reaktion
på handlingsplanen kommer från LO, som tycker den innehåller stora brister.
Det som LO efterlyser, men som saknas i planen, är bl a att arbetsmiljötillsynen ska leva upp till rekommendationen från FN:s arbetsmarknadsprogram, ILO. Den anger att det ska finnas en arbetsmiljöinspektör per 10 000 anställda. För att Sverige ska klara det krävs mer resurser till Arbetsmiljöverket.

Publicerad: 2010-09-23

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!