Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Jargong skapar gemenskap – men kan stänga ute

STUDIE Jargong kan vara det som gör det roligt att gå till jobbet. Men se upp om skämten alltid är på samma persons bekostnad. Det säger forskaren Lisa Ringblom som gjort en studie om svenska gruvarbetare.

Publicerad: 2022-03-29

Jargong i gruvor uppskattas för det mesta, men kan gå överstyr. Foto: Adobe Stock

Alla arbetsplatser har sin egen jargong och när du har kommit in i den kan det vara ett tecken på att du blivit en del av gemenskapen. Så var det också bland de 20 gruvarbetare som arbetslivsforskaren Lisa Ringblom, Malmö universitet, intervjuade för sin studie om jargong.

– Den absoluta majoriteten av dem jag intervjuat är väldigt positiva till jargongen. Den gav mycket, skapade ett mervärde i arbetet. Den var inkluderande, ett sätt att bli upptagen i arbetsgruppens gemenskap och gjorde det roligt att gå till jobbet.

Lisa Ringblom betonar att jargong ofta är något positivt, men det finns också risker.

– Den kan fungera exkluderande, man stänger ute andra. Det går att trycka till någon, vara elak, genom att säga något som ett skämt.

Sådant som man vet inte är accepterat att säga inom organisationen kan uttryckas som skämt.

– Om man signalerar att ”det jag säger ska du inte ta på allvar” skapar man möjligheter att säga lite vad som helst. Det blir också svårare för mottagare och åhörare att säga ifrån utan att få kommentarer som ”får man inte skämta”.

De intervjuade var både kvinnor och män, men kvinnorna är i minoritet inom gruvbranschen. Traditionellt har jargongen i gruvorna varit sarkastisk, ironisk och innehållit en hel del sexuella antydningar.

– De kvinnor jag intervjuade kunde säga att de inte hade några problem med grova sexuella skämt och att de även själva kunde skämta så. Men ibland kände de att det gick överstyr.

En av kvinnorna beskrev hur hon helt enkelt gick iväg i sådana lägen, en annan att hon ”stängde av öronen”. En påpekade att problemet med sexskämten var att de var på kvinnornas bekostnad, sällan på männens.

Vad behöver man då fundera över på arbetsplatsen när det handlar om jargong? Lisa Ringblom säger att det ytterst handlar om vilket samtalsklimat man vill ha.

– Framför allt chefer behöver ha en medvetenhet om det. Jargong behöver verkligen inte vara ett problem. Men är det inkluderande, tycker alla att det är kul eller är det kränkande på någons bekostnad? Skämtas det hela tiden om samma person?

//ANN PATMALNIEKS

Läs artikeln om studien“It is Just a Joke!” Informal Interaction and Gendered Processes Underground i NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research

JARGONG? TÄNK PÅ DET HÄR

  • Är jargongen inkluderande?
  • Skämtas det ofta om samma person?
  • Används skämtandet för att kunna säga lite vad som helst utan att behöva ställas till svars för det?

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2022-03-29

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!