Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Jens Johansen, Jordbro

Jens Johansen, huvudskyddsombud vid Dagab, Jordbro, och juni månads skyddsombud. Han har chansen att vinna Stora skyddsombudspriset 2010.

Publicerad: 2010-06-01

”Jens brinner för arbetsmiljön, och som lokalt huvudskyddsombud på Dagab Jordbro har han visat att man kan göra förbättringar om man engagerar sig.

Han har även jobbat hårt för att införa arbetsmiljö i det lokala fackliga tänkandet, något som borde gå hand i hand normalt.”

Så motiverar Johnny Ahlgren, klubbordförande för Handels på Dagab i Jordbro, utanför Stockholm, att han nominerat Jens Johansen till Du&jobbets tävling Stora skyddsombudspriset 2010.

Jens Johansen är vice ordförande i fackklubben förutom uppdraget som huvudskyddsombud. Han blev skyddsombud redan tidigt på 1990-talet, några år efter att han började som orderexpeditör på Dagab i Jordbro.
– Jag blev tillfrågad och tyckte det lät intressant och spännande. Efterhand som jag gick kurser och utbildade mig såg jag att det fanns mycket man kunde göra. Det lockade också att representera arbetskamraterna i arbetsmiljöfrågor, säger Jens Johansen.

När han jämför arbetsmiljön på lagret idag med hur det såg ut när han var ny för 20 år sedan konstaterar han att det blivit mycket bättre.
– Folk på golvet är mer medvetna om sina rättigheter och arbetsgivarna är mer medvetna om vad som gäller och vilket ansvar de har för arbetsmiljön. Jag har stångat huvudet i väggen många gånger. Men nu får jag mer gehör. Det finns också ett tryck utifrån samhället, genom lagstiftning, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som gör att arbetsgivaren skärper sig.

Jens Johansen hänvisar ofta till lagar och regler i diskussioner med arbetsgivaren, men tar också hjälp av goda exempel från andra arbetsplatser.

Han utbildar andra skyddsombud inom Handels, avdelning 20, och försöker samarbeta fackligt över gränserna. Det blir ett sätt att få tips från andra.
– Många kollegor klagar på att arbetsgivarna bara ser till vad plånboken tillåter. Det finns inte pengar i budgeten för arbetsmiljösatsningar, heter det.

Det är då Jens Johansen försöker betona betydelsen av att satsa på arbetsmiljö och säkerhet. Det går före allt annat, menar han.
– På en frisk och säker arbetsplats presterar man bättre och sjukfrånvaron minskar. Det finns en allt större förståelse för det.

Och förstår inte arbetsgivaren det, tvekar inte Jens Johansen en sekund att ta till sina maktmedel som skyddsombud, som att kalla in Arbetsmiljöverket eller i yttersta nödfall stoppa arbetet.
– Ingen arbetsgivare vill få besök av en arbetsmiljöinspektör. Jag tar till sådana vapen om jag är hundra procent säker på att jag har rätt. Skyddsombud har maktmedel som inga andra fackliga företrädare. Men de får inte överdrivas, de skjuter vi oss själva i foten.

Stoppat jobbet har han gjort en gång. Det var när personalen fick hantera farliga oljor utan skyddsglasögon och handskar. Det fanns också en stor halkrisk i arbetet. Det tog några dagar efter stoppet, sedan var problemen åtgärdade.

Jens Johansen har som mål att få in säkerhetsfrågor i det vardagliga arbetet.
– Jag går runt och pratar med folk, jag är tillgänglig och synlig. Diskuterar med de tretton skyddsombud och alla som vill prata,, jag svarar på frågor. Samverkan är a och o i arbetsmiljön. Jag har ett bra samarbete med personalchefen och vi ska ta fram en ny arbetsmiljöpolicy för företaget.

Den viktigaste arbetsmiljöfrågan han driver för tillfället är lönesystemet. Truckkörning på ackord är inte den bästa kombinationen, konstaterar han.
– Man tummar på trafikregler för att hinna med. Riskerna ökar. Vi vill ha fast lön, om inte annat gruppackord, inte enskilt ackord som idag. Företaget påstår att man inte jobbar lika bra utan ackord – det hämmar produktionen. Men vi har bevisat motsatsen och jag tror att det är en förändring på gång, även om det går långsamt.

Han tycker att det har blivit lättare att vara skyddsombud de senaste åren genom att man kommer in tidigare i beslutsprocessen.
– Det som är roligt är när man får gehör och ser resultat. Jag gör det här för att jag är vald av arbetskamraterna, jag är deras röst i arbetsmiljöfrågor och har deras förtroende.

Det som är tungt och negativt är att få cheferna att förstå problemen, om de bara hänvisar till att åtgärder inte är med i budgeten.
– Ibland prutar de på investeringar och tummar på säkerheten. Arbetsgivarna borde fatta att man tjänar på god arbetsmiljö.

Ett bekymmer är att det är så svårt att rekrytera nya skyddsombud. Många unga är inte med i facket, det är för dyrt.
– De flesta vill inte ställa upp och ta ansvar. Egentligen har jag suttit för länge och yngre förmågor borde in. Men det går inte. Vi försöker få med oss ungdomar. Vi är ute och informerar, har startat samarbete med andra fack i nätverk och berättar om arbetsmiljö, säkerhet och försäkringar.

Publicerad: 2010-06-01

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!