Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Jobbar du länge? Se upp för stroke

Publicerad: 2015-08-27

Ju längre arbetsdag desto högre är risken för stroke. Personer som jobbar mer än 55 timmar i veckan har 33 procents högre risk att drabbas än de som har en normal arbetsvecka.

Det framgår av en stor undersökning där 25 olika studier med resultat från mer än 600 000 personer har analyserats. Forskarna fann ett samband mellan långa arbetspass och både stroke och hjärtkärlsjukdom. Det fanns kvar även efter att man tagit hänsyn från andra faktorer, som rökning, ålder, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet, m m.

Risken för stroke var 10 procent högre för dem som arbetade 41–48 timmar, 27 procent högre för dem som arbetade 49–54 timmar per vecka och 33 procent bland dem som jobbade 55 timmar eller mer. I den senare gruppen var risken för kranskärlsjukdom 13 procent högre.

Den som har långa arbetsdagar bör vinnlägga sig om hälsosamma levnadsvanor och kontrollera blodtryck, kolesterol- och blodsockervärden regelbundet, kommentar studiens ledare, professor Mika Kivimäki, från Arbetshälsoinstitutet i Finland.

Arbetstidsstatistik från OECD visar att andelen personer som arbetar mer än 50 timmar i veckan är störst i Turkiet (41 procent) och minst i Nederländerna (0,4 procent) och Ryssland (0,2 procent). I Sverige är det 1,1 procent som har sådana arbetsveckor.

Studien redovisades nyligen i tidskriften The Lancet.

  • En aktuell undersökning från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) visar att det finns ett samband mellan hjärtsjukdom och flera faktorer i arbetet. Vissa grupper utvecklar hjärtsjukdom i större grad än andra. Det gäller t ex personer som har små möjligheter att påverka sitt arbete och samtidigt har alltför högra krav, eller de som upplever en obalans mellan ansträngning och belöning.

Publicerad: 2015-08-27

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!