Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Jobbchanserna minskar redan vid 50 år

Publicerad: 2013-10-15

Åldern är ett hinder för att få ett nytt jobb redan vid 50 år. Det tycker närmare var fjärde i Du&jobbets undersökning.

Åldersdiskrimineringen i arbetslivet verkar börja på allvar vid fyllda 50. Åtminstone om man får tro de som besvarat Du&jobbets enkät.

Vi frågade om när åldern bedömdes vara ett hinder vid en jobbansökan, i meningen att personen skulle anses för gammal.

Enligt enkäten, som nära 2 000 personer besvarat – skyddsombud och arbetsmiljöansvariga – säger 23 procent att man börjar bli för gammal för ett nytt jobb vid 50 år. Tre av tio (30 procent) bedömer att ålder blir ett hinder vid 55 och två av tio (20 procent) vid 60.

Det är få som tror att ålder helt  saknar betydelse vid jobbsökande –  att bara kompetens räknas; detta tror enbart 10 procent. Ett dystert resultat, både för individen och för ambitionen att vi alla borde jobba framåt 70-årsåldern.

·Den statliga pensionsutredningen, som lade fram sitt betänkande i våras, ansåg att det behövs ett starkare skydd mot åldersdiskriminering och föreslog att lagstiftningen mot åldersdiskriminering bör stärkas.

Utredningen konstaterar att de få studier som finns pekar på att diskrimineringen av äldre i arbetslivet kan vara omfattande och till och med kraftigare än diskriminering som har samband med etnicitet. Mer än var fjärde arbetstagare över 50 år uppger i enkäter att man har blivit diskriminerad på arbetsmarknaden på grund av ålder. Åtta av tio menar att deras ålder är ett hinder om de vill byta jobb.

(Läs mer i Du&jobbets temamagasin Ålder&arbete).

Publicerad: 2013-10-15

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!