Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Jobbet ger föräldrar stöd


Arbetsplatsen är viktig för småbarnsföräldrar som vill få vardagslivet att fungera. Arbetskamraterna blir ett stöd och kan ge råd till nyblivna föräldrar.

Publicerad: 2012-10-25

Det menar Therése Wissö, i en ny avhandling, där hon intervjuat småbarnsföräldrar och BVC-sköterskor i Göteborg.

Livet som förälder med små barn brukar beskrivas som ett pussel, där det är svårt att få de olika delarna att passa ihop. Arbetet är en viktig bit, men stressen mellan arbete, familj och fritid gör det svårt att få ihop vardagslivet.

Therése Wissös avhandling pekar på att delarna tvärtom kan komplettera varandra.

– Arbetskamraterna spelar stor roll. Har man en jobbig morgon efter att ha lämnat barnen på förskolor eller fått något problem så kan föräldrarna rådfråga och få stöd av kollegorna, säger Therése Wissö.

Hur det fungerar på arbetsplatsen hänger också ihop med villkoren på jobbet, exempelvis möjligheten till flextid när barnen är små.

Bland de Therése Wissö intervjuat finns föräldrar i olika yrken, dock inga från industrin eller byggsektorn. Det är möjligt att svaren blivit annorlunda om sådana funnits med, menar hon.

– Det jag framför allt vill lyfta fram är att arbetsplatsen inte behöver ha negativa effekter för småbarnsföräldrar, utan att det är viktigt med de sociala kontakterna som arbetslivet ger. Det innebär därmed att de föräldrar som står utanför arbetsmarknaden får sämre förutsättningar i sitt föräldraskap, säger Therése Wissö.

Hennes studie visar att arbetet under småbarnsåren inte handlar om att göra karriär. Det avstår föräldrarna ifrån, åtminstone för tillfället, arbetet blir i stället en social gemenskap och ett stöd i föräldraskapet.

Det är ingen skillnad mellan de män och kvinnor som Therése Wissö intervjuat. Både papporna och mammorna kunde prata om de ”mjuka frågorna” på jobbet och värdet att fråga kollegor. Här skiljer resultaten från en liknande studie i England. Där var det i princip bara mödrar som talade med arbetskamraterna om sina barn eller saker som hade med föräldrarollen att göra.

En effekt av den svenska föräldraförsäkringen och synen på jämställdhet, tror Therése Wissö, Visserligen är mammorna hemma mer med barnen, men det är ändå mer accepterat att pappor också kan tala om sitt faderskap och omsorgen om barnen.

Publicerad: 2012-10-25

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!