Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Jobbstress väntas skörda flest liv

Tusentals personer dör varje år i förtid till följd av arbetsrelaterade sjukdomar. Men medan dödsfall som beror på buller, passiv rökning och asbest minskar, ökar dödsfallen som kan kopplas till stress. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Publicerad: 2019-05-29

Varje år dör 40–60 personer i arbetsrelaterade olyckor i Sverige. Dödsolyckorna har varit uppe till diskussion flera gånger den senaste tiden, eftersom de ökat en hel del de senaste åren. I det långa perspektivet ser trenden något annorlunda ut – under de senaste tio åren har antalet arbetsplatsolyckor minskat med 25 procent.

En stor del av de arbetsrelaterade dödsfallen handlar dock inte om olyckor. I stället är det riskfaktorer i arbetsmiljön som förkortar livet för ca 3 000 människor varje år. Det handlar om bl a stress, skiftarbete, motoravgaser, buller och ihållande fysiskt tungt arbete, där varje faktor beräknas skörda ca 500 liv om året.

Det visar en ny forskningssammanställning från Arbetsmiljöverket, där forskare beräknat hur många liv som förkortas av riskfaktorer i arbetsmiljön.

– Dödsolyckor på jobbet är alltid dramatiska och får mycket uppmärksamhet. Men i skymundan av olyckorna dör åtskilligt fler människor av sjukdomar som kan kopplas till arbetet. Ofta sker dödsfallen långt senare, ibland 20–30 år efter att man varit på den farliga arbetsplatsen. Arbetsgivare måste systematiskt förebygga både dödsolyckor och de arbetsmiljörisker som leder till ohälsa på längre sikt, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande om rapporten.

När det gäller vissa riskfaktorer, t ex damm, asbest, kvarts och svetsrök som orsakar 100–500 liv vardera, beräknas dödsfallen minska i framtiden.

T ex har exponeringen för asbest minskat betydligt jämfört med t ex 1970-talet, eftersom asbest förbjöds i Sverige i början av 1980-talet. Därför väntas dödsfall till följd av asbestexponering minska från 268 fall per år som det ser ut idag till mindre än ett dödsfall per år i framtiden, enligt forskarnas beräkningar.

En riskfaktor som i stället kommer att skörda fler liv i arbetsrelaterade sjukdomar framöver är stress. Forskarna har sammanställt data från bl a SCB och Arbetsmiljöverket som visar att förekomsten av arbetsrelaterad stress ökat tydligt sedan början av 1980-talet.

I dag mister ca 770 personer per livet till följd av arbetsrelaterad stress – och forskarna bedömer att jobbstressen kommer att öka. Hur stor den ökningen blir är dock svårt att säga, enligt rapporten.

– Många av dagens arbetsrelaterade dödsfall är effekten av framför allt tidigare asbestanvändning. I framtiden bedöms dödsfall orsakade av asbest minska medan arbetsrelaterad stress väntas skörda långt fler liv i framtiden, säger Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet och en av rapportförfattarna, i pressmeddelandet.

Publicerad: 2019-05-29

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!