Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Kaffe vanligaste förmån på jobbet

Det är stora skillnader både mellan klass och kön när det gäller förmåner och frihet i arbetet. Det framgår av en ny rapport från LO, som presenterades i dag.

Publicerad: 2012-06-14

Enligt undersökningen finns det både en köns- och klasstrappa, när det gäller tillgången till olika förmåner och frihet i jobbet. Lägst ner står LO-kvinnorna, högst upp SACO-männen.

Det tydligaste exemplet är flexibel arbetstid. 33 procent av LO:s kvinnor har flextid, jämfört med 86 procent av männen inom SACO.

Personalutbildning är också mest för män. Fyra av tio LO-kvinnor får det, mot 8 av 10 män i SACO.

Till och med tillgången på det för många så livsviktiga kaffet på jobbet skiljer mellan kön och klass: 68 procent av kvinnorna i LO har gratis kaffe, mot 91 procent av SACO-männen.

Bara för en av de tolv undersökta förmånerna står kvinnorna allra högst upp. Det gäller friskvårdsbidrag, som är vanligast bland kvinnor inom SACO: 89 procent. Men även här finns det klasskillnader, bland LO-kvinnorna är det bara 68 procent som åtnjuter förmånen friskvårdsbidrag.  Kvinnorna har också större tillgång till mindre förmåner, som fri frukt eller frukost, samt internet.

En enda förmån är utan klass- och könsmönster: fri eller subventionerad lunch.  Den är jämnt fördelad mellan kvinnor och män, likväl som mellan arbetare och tjänstemän.

De förmåner som ökat mest sedan LO började göra sina kartläggningar är gratis kaffe och friskvårdsbidrag. För 25 år sedan hade 29 procent av LO:s medlemmar fritt kaffe på jobbet, nu är det 77 procent. Friskvårdsbidraget har ökat nästan lika mycket under perioden.

Lunch och läkarvård är de förmåner som minskat kraftigast under den undersöka perioden.

Skillnaderna är de samma när det gäller frihet i arbetet, t ex att kunna ta ledigt för ett privat ärende eller jobba hemma. Arbetare har genomgående mindre frihet än tjänstemän och kvinnor mindre än män – här finns inte ett enda undantag.

När det gäller att ta en kort paus på 5 minuter utan att be om lov eller kalla på en ersättare, skiljer det mindre mellan kön och arbetare/tjänstemän. En klar majoritet har den friheten, men fortfarande är det ändå så många som var tredje kvinna inom LO och var fjärde kvinnlig TCO-medlem som inte kan ta 5 minuter för att gå på toaletten utan att fråga om lov.

Minst skillnad är det i friheten att själv kunna bestämma över när man vill förlägga sin semester.

LO-rapporten bygger på intervjuer med 7 100 anställda.

Publicerad: 2012-06-14

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!