Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Kalla in expert om mobbning är ett faktum

Arbetsplatsen klarar inte att hantera mobbning, utan måste ta experthjälp utifrån. Det menar Margaretha Strandmark, professor vid Karlstads universitet, som leder ett stort projekt, som ska ta fram metoder för att motverka mobbning.

Publicerad: 2013-02-11

Mobbning på jobbet är ett stort problem, som påverkar många. I en ny enkät som drygt 1 500 anställda inom vård och omsorg besvarat, säger nästan var femte, eller 18,5 procent, säger att de utsatts för en negativ handling per vecka under ett halvår, 6,8 procent säger att de drabbats av två negativa handlingar på jobbet, under samma period.

Det betyder inte att de upplever sig som mobbade. Bara 4,1 procent uppgav detta. Mer än var femte, eller 21,9 procent, hade däremot bevittnat mobbning.

Enkäten ingår i ett forskningsprojekt som leds av Margaretha Strandmark, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

Syftet är inte bara att undersöka förekomsten av mobbningen och dess effekter. Projektet ska ta fram metoder för att förebygga och motverka mobbning inom vård och omsorg. Arbetet sker tillsammans med tre arbetsplatser, två kommunala och det tredje på ett sjukhus. Det är ställen där forskarna utifrån enkätsvaren vet att det förekommit mobbning.

– Vi har intervjuat nyckelpersoner och arbetat med fokusgrupper. Vi har föreläst om vad mobbning är och berättat om konflikthantering. I små grupper har vi diskuterat olika mobbningssituationer, utifrån särskilda spelkort som vi tagit fram, för att få en ökad kunskap och förståelse för problemen, förklarar Margaretha Strandmark.

Sedan har forskarna tillsammans med fokusgrupperna utarbetat en handlingsplan, som nu ska testas på arbetsplatserna i projektet. Planen ska följas upp med en ny enkät, där forskarna kan utvärdera effekterna: har det blivit någon skillnad, har mobbningen minskat?

Uppgifterna från den enkäten jämförs sedan med arbetsplatser där mobbning också förekommer, men som inte fått ta del av handlingsprogrammet.

Margaretha Strandmark pekar på några viktiga faktorer som kan bidra till att förebygga mobbning:

– En humanistisk värdegrund är viktig. Planen skrivs i ”jag”-form: ”Jag sprider inte nedvärderande rykten om mina arbetskamrater och min chef.’ osv.

Respekt och tolerans är andra nyckelord.

– Det kan synas självklart, men det finns tillfällen när arbetsplatsen inte lever upp till dem, med mobbning som följd. Cheferna har huvudansvaret för att agera mot mobbning, men också medarbetarna har ansvar. Det är viktigt att de slår larm om trakasserier. Arbetsgruppen måste bli medveten om problemet och lära sig vad mobbning är för något.

Att skapa en öppen atmosfär, så de anställda vågar prata om frågorna, är viktigt – liksom att hitta rätt forum för att diskutera.

– På arbetsplatsträffar hinner man sällan ta upp psykosociala frågor. Det är också svårt att tala om mobbning i sådana större samlingar. Det är bättre att göra det i smågrupper.

Ett annat tips är att använda humor. Det kan verka avdramatiserande vid konflikthantering, enligt Margaretha Strandmark.

Vid intervjuerna med höga chefer och andra nyckelpersoner noterade forskarna att arbetsplatsen som agerat lyckosamt för att stoppa mobbning när den är ett faktum har gjort två saker: splittrat arbetsgruppen och bearbetat händelserna. Det förra gör man för att undvika ryktesspridning.

– Man kanske måste upplösa arbetsgruppen där mobbningen förekommer. Men risken är att den uppstår på nytt eller att den mobbade känner sig än mer kränkt.

För att bearbeta mobbningsproblemen behöver arbetsplatsen hjälp utifrån, menar Margaretha Strandmark.

– Arbetsplatsen kan inte hantera situationen själv. Det krävs experter, från företagshälsovården eller fristående konsulter.

Mobbningen på jobbet påverkar flera, den mobbade förstås, som mår allra sämst. Men även de andra inblandade mår dåligt: mobbaren, medlöparen och observatören, enligt Margaretha Strandmark.

Forskningsprojektet har pågått i tre år och ska slutredovisas i slutet av 2013. Det stöds med fem miljoner kronor i bidrag från AFA Försäkring.

Publicerad: 2013-02-11

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!