Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Kampanj för säkra byggjobb

Våra arbetsmiljöregler omfattar även dig, som jobbar tillfälligt här – det är budskapet i den kampanj som Arbetsmiljöverket startat, riktad till utländska byggnadsarbetare i Sverige.

Publicerad: 2011-09-05

Hur många gästarbetare som råkar ut för olyckor när de arbetar i Sverige finns det ingen statistik över. Anställda hos utländska företag, som tillfälligt arbetar i Sverige, omfattas inte av lagen om arbetsskadeförsäkring. Det finns därför ingen skyldighet att anmäla arbetsolyckor och gästarbetarna faller därför utanför statistiken.

Arbetsmiljöverket har uppgifter om att sedan 2007 har sex utländska arbetstagare omkommit på svenska byggarbetsplatser. Senast i maj i år klämdes en polsk byggnadsarbetare till döds under en borrigg vid bygget av Citybanan i Stockholm.

I en rapport från LO undersöktes tre stora byggprojekt, Citytunneln i Malmö, Norra Länken och Citybanan i Stockholm. Nästa hälften, 45 procent, av arbetskraften var anställda av utlandsregistrerade företag och olycksfrekvensen på dessa byggen var 2-3 gånger högre än genomsnittet för liknande projekt i Sverige. Vid bygget av Citytunneln inträffade 20,5 olyckor per 1 000 anställd och år. Vid Norra länken var olycksfrekvensen 17,9 och vid Citybanan 31,4. Normalt ligger olycksfrekvensen inom anläggningsprojekt på mellan 11 och 18.

Arbetsmiljöverkets nya kampanj riktar sig till utländska byggnadsarbetare i Sverige. Avsikten är att höja kunskapen om arbetsmiljöregler på svenska byggarbetsplatser och därmed höja säkerheten. Budskapet om att de svenska arbetsmiljöreglerna också omfattar den som arbetar här tillfälligt, ska spridas via annonser i kollektivtrafiken och branschpress samt på svenska och utländska webbplatser.

En helt ny webbplats, safeatwork.se, har skapats som ska sprida information på olika språk om hur man kan undvika risker i arbetet.

– Våra byggarbetsplatser är bland de säkraste i världen. Men det förekommer tyvärr att mindre seriösa företag inte drar sig för att tumma på säkerheten. Dubbla standarder för arbetsmiljön kan självfallet inte accepteras. Det leder till en urholkning av arbetsmiljön för alla byggnadsarbetare i Sverige, kommenterar Mikael Sjöberg, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Publicerad: 2011-09-05

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!