Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Kollegorna viktigare för motivationen än cheferna

De som får bra stöd och förståelse från sina arbetskamrater känner störst motivation.

Publicerad: 2012-08-30

Att chefen har en viktig roll för medarbetarnas motivation har forskningen redan visat. Nu kommer Tomas Jungert, forskare i pedagogisk psykologi vid Linköpings universitet, med nya rön om kollegorna. Om de som ingår i ett arbetslag stödjer varandra gynnar det arbetsmotivationen och engagemanget ännu mer än stödet från chefen, enligt studien som är gjord bland vårdpersonal och lärare.

För att bli motiverade behöver människor bland annat uppleva autonomi, dvs självbestämmande. Stöd betyder i det här fallet inte bara att man blir empatiskt bemött, utan även att man får förståelse för hur man prioriterar och väljer att utföra arbetsuppgifter.

– Motivationen sjunker både om chefen är oengagerad och om han eller hon engagerar sig på fel sätt, t ex genom att vara kontrollerande och lägger sig i exakt hur jobbet ska utföras.

Men vilken roll spelar då kollegornas attityd? På kort sikt visade sig chefer och kollegor ha ungefär samma betydelse för hur motiverade personerna i studien var.  När Tomas Jungert gjorde en uppföljning ett år senare såg det annorlunda ut:

– Förändringar i stödet från kollegorna hade större inflytande på hur motiverad man var.

Han är förvånad över resultatet, men har två teorier om varför det ser ut så här.

– En chef som är bra på att stödja kanske skapar en kultur där medarbetarna över tid stödjer varandra. Men det kan också vara så att cheferna är mer frånvarande och därför spelar mindre roll.
Tomas Jungert samarbetar med en forskargrupp i Montreal, Kanada, men underlaget till studien är insamlat i Sverige.

Publicerad: 2012-08-30

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!