Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Kommunal och Metall skriver under las-avtal

Två tunga fackförbund går nu med på fler undantag i turordningsreglerna. Avtalet kan komma att bli lag.

Publicerad: 2020-12-08

Uppgörelsen innebär stora förändringar i arbetsrätten – och splittrar LO.

Fackförbunden IF Metall och Kommunal har anslutit sig till huvudavtalet om anställningsskydd och omställning mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Beskedet kom uppenbarligen överraskande för LO-ledningen och övriga LO-förbund. Reaktionerna från bl a Transport, Seko och Pappers har varit starka. Den 16 oktober sade ett samlat LO nej till uppgörelsen. När Svenskt Näringsliv nu accepterat några ändringar i avtalet öppnade det dörren för LO:s två tyngsta förbund.

Metall och Kommunal har nu alltså skrivit under på att arbetsgivarna ska få undanta tre arbetare och tre tjänstemän per driftenhet och avtalsområde från turordningen när anställda ska sägas upp på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren kan välja att istället undanta 15 procent av de anställda – som dock inte får motsvara mer än 10 procent av den totala personalstyrkan.

Det som fått de två LO-facken att godta avtalet är två tillägg. Dels förändras reglerna för visstidsanställda, på det sättet att de ska omvandlas till fasta jobb efter 12 månader visstidsjobb under en 5-årsperiod – jämfört med 24 månader idag och 18 månader i det första avtalet mellan SN och PTK. Vid två visstidsanställningar under samma månad ska tiden mellan anställningarna räknas med i underlaget.

Dels justeras reglerna för s k hyvling, när arbetsgivaren ensidigt sänker anställdas tjänstgöringsgrad. Nu ska ett sådant beslut inte få genomslag förrän efter 1-3 månader, beroende på anställningstid. Turordning ska gälla när arbetstiden sänks.

Avtalet innehåller ytterligare överenskommelser som hittills inte kommit lika mycket i blickfånget. Bl a följande:

  • En arbetstagare som via ett bemanningsföretag varit uthyrd till ett företag i minst 24 månader under en 36-månadersperiod ska erbjudas fast anställning i kundföretaget. Företaget kan dock välja att istället betala tre månadslöner till arbetstagaren, och låta inhyrningen fortsätta.
  • Dagens omställningssystem för uppsagda förstärks, genom att även visstidsanställda som sägs upp på grund av arbetsbrist ska omfattas av förmånerna. Dessutom ska befintliga anställda få bättre möjligheter till betald kompetensutveckling.
  • Förutsatt att staten skjuter till medel samt att en del av arbetsgivaravgiften växlas mot en avgift ska en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring införas.
  • Den som sägs upp av personliga skäl kan fortfarande ogiltigförklara uppsägningen. Rätten att stå kvar i anställningen i väntan på rättsligt avgörande tas dock bort.

Frågan är nu om regeringen kommer att lagstifta i enlighet med överenskommelsen. Ambitionen är utan tvivel denna. Samtidigt har Vänsterpartiet deklarerat att deras hot om misstroendevotum står kvar om turordningsreglerna luckras upp.

//JONAS FOGELQVIST

Läs mer om LAS-frågan här och här.

Publicerad: 2020-12-08

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!