Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Kommunanställda tyngs av vakanta tjänster

Publicerad: 2018-05-23

Arbetsmiljön måste bli bättre. Annars riskerar kommuner och landsting att hamna i akut personalbrist. Den larmsignalen kommer från fackförbundet Jusek.

Sju av tio offentliga arbetsgivare i landet har haft svårt att rekrytera ny personal det senaste halvåret. Det visar siffror från Arbetsförmedlingen som Jusek begärt ut. Och den rekordsvåra rekryteringssituationen får konsekvenser.

– Befintliga anställda tvingas jobba mer, och vissa jobb tillsätts inte alls. Det innebär både ökad arbetsbelastning för dem som har jobb och färre jobb i samhällsekonomin, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek som bland annat organiserar samhällsvetare, jurister och ekonomer.

Nära hälften (43,5 procent) av de offentliga arbetsgivarna uppger att svårigheterna att rekrytera lett till att de redan anställda tvingas arbeta mer.

Bättre arbetsmiljö är receptet om det ska bli mer attraktivt att jobba i kommun och landsting, menar Daniel Lind. Han pekar på fem faktorer som Juseks medlemmar lyfter fram som allra viktigast: Att arbetet känns meningsfullt, att man får utlopp för kreativitet, att arbetsgivaren driver arbetet effektivt, att man har inflytande och att man hinner med sina arbetsuppgifter inom avsedd arbetstid.

– Små steg framåt på dessa områden – det är nyckeln till bättre arbetsmiljö.

Daniel Lind är orolig för att svårigheterna att rekrytera gör att kvaliteten på den offentliga sektorns tjänster blir sämre.

– Är det få som vill arbeta i offentlig sektor blir kvaliteten på verksamheten sämre. Det kan på sikt bidra till att viljan att betala skatt minskar. Då finns det en risk för en negativ spiral, säger Daniel Lind.

Han poängterar dock att undersökningar visat att engagemanget på jobbet är högt inom kommun- och landstingssektorn, högre än på privata sidan. Främst gäller detta kvinnorna. Det är en positiv utgångspunkt att jobba vidare utifrån, menar han.

Samtidigt visar en medlemsundersökning från Jusek att kvinnorna i kommunsektorn mår sämre på jobbet än kvinnor i andra branscher. Framför allt gäller detta de yngre kvinnorna. Problem med den närmaste chefen, stress och svårigheter att få ihop det så kallade livspusslet är de främsta anledningarna kvinnorna nämner.

Publicerad: 2018-05-23

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!