Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Konflikt arbete och familj får långvariga följder

Konflikten mellan arbete och privatliv har negativa effekter på både män, men framför allt kvinnors hälsa. Det visar en ny svensk studie.

Publicerad: 2011-05-16

Forskarna har frågat om kraven i arbetet påverkar hem och familjeliv på ett negativt sätt. Sedan har man två år senare ställt frågor om hälsa, utmattning och alkoholproblem, för att se eventuella samband.

Det var något fler kvinnor än män som upplevde konflikter mellan arbetets krav och privatlivet. Men skillnaderna var inte så stora.

En av tio kvinnor ansåg att kraven i jobbet hela tiden eller mycket ofta påverkade hem och familj negativt. Drygt var tredje tyckte att det skedde ibland, medan drygt hälften av kvinnorna upplevde det ganska eller mycket sällan.

– Vi har inga uppgifter om personerna hade barn. Det är troligt att föräldrar skulle uppleva ännu mer konflikter mellan arbete och privatliv, säger Constanze Leineweber, psykolog och forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet, som lett studien.

Svaren vid uppföljningen två år senare visar att de som upplevde att kraven i arbetet var negativa för familjelivet mådde sämre än de andra. Det gällde både män och kvinnor, men kvinnor i än större omfattning.

Arbetets negativa påverkan på hem och familj ledde också till att framför allt kvinnorna, men även männen, kände sig emotionellt utmattade – som är ett mått för utbrändhet.

Studien visar också att arbete-familjekonflikt hade ett samband med ökad risk för alkoholproblem. Men bara för männen. Det verkar alltså som om män tar till flaskan när konflikterna blir jobbiga.

Enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån är obalansen mellan arbete och privatliv en av de största psykosociala riskerna idag. Frågan är varför det är så även i Sverige, och att det påverkar framför allt kvinnor, trots utbyggd barnomsorg, deltidsjobb, föräldraledighet m m,

– Just därför förväntas man kanske prestera bra både på arbetet och hemma. Kvinnor i Sverige är ofta i högre positioner och arbetar mindre deltid än övriga Europa, vilket kan vara en annan förklaring, säger Constanze Leineweber.

Studien bygger på frågor till 6 580 förvärvsarbetande, ett representativt urval av den arbetande befolkningen i Sverige.

Delar av undersökningen ska redovisas i maj på en internationell konferens om arbete, stress och hälsa, i Orlando, USA.

Publicerad: 2011-05-16

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!