Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Kort vila stör skiftarbetaren mest

Det som ger mest problem med våra arbetsscheman är att inte kunna påverka arbetstiderna och att få för kort vila.

Publicerad: 2012-05-29

Det framgår av en ny studie om arbetstider, där forskare undersökt vad som kännetecknar bra och dåliga skiftscheman.

Undersökningen bygger på frågor till drygt 2 000 personer som åtminstone en gång per månad arbetat utanför 07-19. De fick frågor om vilka arbetstider de hade, om tiderna allmänt var ett stort problem och om de påverkade hälsa, sömn och trötthet.

Det visar sig att det som orsakade de största problemen var att sakna inflytande över tiderna, att ha kort framförhållning och att få för kort vila (11 timmar eller mindre).

De arbetstidsvarianter som störde sömnen mest och gav flest hälsoproblem var nattarbete och kort vilotid. Största olycksriskerna i arbetet fanns vid nattarbete, morgonarbete och mer än 10 timmars övertid per vecka.

Studien visar också att en större andel kvinnor än män har problem med arbetsschemat, ålder har däremot ingen betydelse. En ledig dag minskar tröttheten kraftigt.

– En tydlig slutsats är att sociala faktorer tycks vara viktigare för individen när det gäller att avgöra om en arbetstidsaspekt är ett problem eller inte, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, som lett undersökningen.

Den enskilt viktigaste arbetstidsfaktorn är kort dygnsvila, eftersom den hamnar högt på den allmänna problemlistan och hälsofaktorer. Det är vanligt att få kortare dygnsvila än 11 timmar. Något som strider mot EU:s direktiv om arbetstider, även om den formellt är laglig, konstaterar Torbjörn Åkerstedt.

Det finns många varianter av arbetstider, konstateras i studien: skiftarbete, mer än 5 arbetspass i rad, långa skift (upp till 24 timmar kan förekomma) m m. Drygt 3 av 10 svenskar har arbetstider utanför klockan 7 på morgonen och 19 på kvällen.

Studien har betalats genom anslag från AFA Försäkring. Tanken är att det ska leda till förbättringar av skiftscheman.

Publicerad: 2012-05-29

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!