Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Kraftig ökning av tips om missförhållanden på jobbet

Risken för fallolyckor är det vanligaste ämnet bland tipsen.

Publicerad: 2020-02-17

Antalet tips som kommer in till Arbetsmiljöverket ökar kraftigt. Ett tuffare arbetsklimat och bättre rutiner på Arbetsmiljöverket tros ligga bakom ökningen.

Under 2019 tog Arbetsmiljöverket emot 5 619 tips om missförhållanden på jobbet. Det är en ökning med 36 procent jämfört med 2018 då man fick in 4 116 tips. Tittar man ännu längre tillbaka i tiden är förändringen ännu större. 2016 var det exempelvis under 3000 inkomna tips.

Flest tips gällde risken för fallolyckor och det som kallas arbetsplatsens utformning, det vill säga problem med lokalerna man arbetar i.

Att klimatet hårdnat på många arbetsplatser är en delförklaring till ökningen, menar Arbetsmiljöverket.

– Det blir nog en avspegling av hur det ser ut på arbetsplatserna, säger Mitte Andåker Berg, verksamhetsutvecklare på Arbetsmiljöverket.

Men sedan 2017 har också rutinerna gällande tipsen styrts upp på verket. Tidigare togs tipsen emot av respektive region. Numera skickas alla tips – oavsett varifrån de kommer – till en grupp på fyra inspektörer som sitter i Mölndal. Detta gör att inga tips faller mellan stolarna. I Mölndal går man igenom tipsen och gör en prioritering.

– Tips som kommer från andra myndigheter har högst prioritet. Och bland ämnena är det asbest, fall och arbetstider som har högst prio, säger Mitte Andåker Berg.

De allra flesta tips som kommer in skickas in via det digitala tipsformulär som finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. Här finns även möjligheten att göra en anonym anmälan, en så kallad arbetstagares anmälan. Under 2019 kom det in 4351 tips den här vägen, nästan hälften av dessa berörde OSA-föreskriften, exempelvis kan det handla om mobbning, stress och arbetsbelastning. Även här var det en ökning jämfört med 2018, dock inte så stor.

Enkelheten i att tipsa digitalt via Arbetsmiljöverkets hemsida kan också vara en bidragande orsak till att tipsen blivit fler.

//OSCAR MAGNUSSON

Så här tipsar du på nätet

Om du vill göra en anonym anmälan gällande din egen arbetsplats gör du en så kallad arbetstagares anmälan. Om en arbetsgivare frågar efter anmälan svarar Arbetsmiljöverket att de inte vare sig bekräftar eller dementerar att en sådan anmälan kommit in. Du kan också tipsa om missförhållanden på andra arbetsplatser, antingen anonymt eller med namn. Om man lämnar kontaktuppgifter när man tipsar blir dessa också en offentlig handling.

Läs mer om hur det funkar att tipsa anonymt.

Här tipsar man Arbetsmiljöverket.

Publicerad: 2020-02-17

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!