Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Krav att flytta socialkontor var otydligt

Arbetsmiljöverket krävde att Södertälje kommun skulle omlokalisera två enheter inom socialtjänsten så att personalen kunde arbeta utan att utsättas för våld eller hot. Nu har Förvaltningsrätten undanröjt Arbetsmiljöverkets beslut – det var alldeles för otydligt.

Publicerad: 2011-01-25

I juli 2008 inspekterade Arbetsmiljöverket två socialtjänstkontor på Björnövägen i Hovsjö centrum. Detta sedan ett skyddsombud uppmärksammat verket på flera incidenter med hot och våld mot personalen.

Vid inspektionen framkom att handläggarna utsatts för olika slag av hot och trakasserier, speciellt från vissa ungdomsgäng. En socialsekreterare hade utsatts för ett allvarligt hot av en anhörig till en omhändertagen minderårig. Den anhörige hotade då att skära halsen av henne.

Efter den händelsen genomförde kommunen omedelbart en rad åtgärder för att trygga socialsekreterarnas säkerhet i området. Bland annat togs beslut om att socialsekreterarna inte fick gå ensamma i centrum, inte gå ensamma till garaget eller till buss från eller till Hovsjö. De fick heller inte göra hembesök i Hovsjö. Man anlitade också väktare för att skydda de anställda.

Långtgående åtgärder, men enligt Arbetsmiljöverket ändå inte ”tillräckliga för att säkerställa att de anställda får en åtminstone ur våld- och hotsynvinkel acceptabel arbetsmiljö”.

Verkets bedömning var att placeringen av socialtjänstens kontor i Hovsjö inte var lämplig ur arbetsmiljösynpunkt. Därför fick Södertälje kommun ett föreläggande med vite på 2 miljoner kronor. Kravet var att kommunen senast 30 oktober 2009 skulle lokalisera arbetsplatserna ”gällande socialtjänstens Barn- och ungdomsenhet och Ungdoms- och familjeenheten i Hovsjö så att personalen kan arbeta utan att behöva utsättas för våld eller hotsituationer”.

Kommunen överklagade beslutet. Man påpekade bland annat att beslutsformuleringen är oklar och att verksamheten är känslig oavsett var den är lokaliserad. Det är inte ett alternativ att flytta en hel kommunal verksamhet på grund av vad som händer runtomkring.

Arbetsmiljöverket stod fast vid sin bedömning. De två socialtjänstkontoren är belägna i en miljö som för personalen upplevs som högst otrygg. Kravet på omlokalisering lämnar självfallet ingen garanti för att problemen med hot och våld upphör, men åtgärden kommer med största sannolikhet bygga in en tröskel (den omständlighet det innebär att ta sig till ett annat område än det man bor och dagligen vistas i) för de som står för hoten och trakasserierna.

Förvaltningsrätten i Stockholm tar inte ställning till förhållandena i Hovsjö. Istället riktar man in sig på hur Arbetsmiljöverket formulerat sitt krav på Södertälje kommun. Med hänvisning till en kammarrättsdom från i höstas konstateras att:

”Förelägganden av detta slag måste vara precist utformade så att det står klart vad den som föreläggandet riktar sig emot ska vidta för åtgärder för att undgå att erlägga vitesbeloppet”.

Enligt Förvaltningsrättens bedömning ”är det aktuella föreläggandet så pass omfattande och samtidigt oprecist till sin lydelse att kraven på tydlighet inte kan anses vara uppfyllda”. Därför undanröjs Arbetsmiljöverkets beslut.

Det betyder emellertid inte att man efter 2,5 år är tillbaka på ruta ett. Vid sidan av det rättsliga har en hel del hänt, berättar skyddsombudet Eva Jonehed-Sellgren.

– Det finns omfattande säkerhetssystem för att klara hot och våld, och ett utbrett säkerhetstänkande.

– Vi håller dessutom som bäst på att planera för en flytt av de båda kontoren. Det är en tanke som funnits en längre tid, och Arbetsmiljöverkets föreläggande kanske satte fart på det hela. Att föreläggandet fallit betyder därför inget för tillfället. Vi är nu med i den här processen, och kommer att jobba vidare med flyttplanerna tillsammans med arbetsgivaren.

Hans Olof Wiklund

Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 10574-10.

Kammarrätten i Stockholm, mål nr 8078-09.

Publicerad: 2011-01-25

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!