Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Krisen påverkar inte arbetsmiljöarbetet

Den ekonomiska krisen har inte påverkat arbetsmiljöarbetet negativt. Samsynen mellan chefer och skyddsombud är stor när det gäller att bedöma läget.
Det framgår av Prevents undersökning av arbetsmiljön, som presenterades på Elmia Arbetsmiljö.

Publicerad: 2010-05-18

Drygt var tredje chef och var fjärde skyddsombud lägger ner en halv dag eller mer på arbetsmiljöarbete. Den ekonomiska resurserna är bra anser över hälften av både chefer eller skyddsombud. Kring 80 procent anser inte att krisen påverkat insatserna.

Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete anser 62 procent av cheferna att det finns på deras arbetsplats, mot 50 procent av skyddsombuden – den fråga där deras åsikter skiljde sig mest.
Bästa bransch på systematiskt arbetsmiljöarbete var transport, följt av tillverkning.

Svaren är mer positiva än vad andra undersökningar brukar visa. Det kan bero att många från storföretag och offentlig sektor svarat – här funkar rutinerna ofta bättre än på småföretag, påpekade Prevents informationschef Marie Antman.

Bland utmaningar för framtiden lyfte chefer fram ändrade arbetssätt, vad göra med de utförsäkrade och folk som inte klarar kraven, att åstadkomma bra samarbete mellan olika aktörer på jobbet, konsulter m fl. Skyddsombud framhöll svårigheten att kunna behålla det som idag funkar bra, hög arbetsbelastning och behov att anpassa arbetsuppgifter.

500 chefer och 500 skyddsombud från Prevents kundregister svarade. De flesta är 41-60 år, ungefär lika många män som kvinnor.

Publicerad: 2010-05-18

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!