Allt om arbetsmiljö logga
Arbetssjukdomar

Kursintyg för asbestutbildning oroar

ASBEST Företag som utbildar asbestsanerare ifrågasätts av både fack, arbetsgivare och tillsynsmyndighet. Bristerna är kända sedan länge och oro finns att de har ökat. Men ännu finns inga skarpa förslag.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-02-13

Antalet sanktionsavgifter för brister i asbesthanteringen ökade markant förra året. Foto: Adobe stock

Asbest är farligt och för att få arbeta med asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket. Både den som leder arbetet och de som utför arbetet ska ha utbildningsintyg. Kurser erbjuds av olika utbildningsföretag, men kvaliteten på utbildningen har ifrågasatts av såväl byggbranschen, fackliga företrädare och inspektörer på Arbetsmiljöverket.

Inspektörer vittnar om att de ofta, ute på arbetsplatser där asbest saneras, pratar med personer om sådant som den som genomgått en asbestutbildning borde känna till. Det framkommer i en rapport som Arbetsmiljöverket gjort på uppdrag av regeringen.
ꟷ Vi har konstaterat problem. Det finns brister hos utbildningsföretagen, säger Torben Vincentsen, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Han tillägger:
ꟷ Vi misstänker fusk och brister i kvaliteten men vi har inget uppdrag att kontrollera dem och ingen annan gör det heller.

Torben Vincentsen. Foto: Arbetsmiljöverket

I sin genomgång har Arbetsmiljöverket tittat på hur tjugo företag som erbjuder asbestutbildning beskriver sina kurser. Bara tre av dem anger att deltagarna behöver klara ett kunskapsprov för att få utbildningsintyg. Arbetsmiljöverket önskar att en extern aktör, snarare än utbildningsföretaget, utfärdade bevis på genomgången utbildning. Det skulle minska risken för att utbildningsföretagen godkänner deltagare utan tillräckliga kunskaper.
ꟷ Det finns personer med svenska kursintyg som inte pratar svenska och jag har hört att inspektörer ställer krav på utbildning en fredag, sen har det kommit in utbildningsbevis på måndagen, säger Torben Vincentsen.

Tidigare fanns ett register med godkända asbestutbildare och kursdeltagare. Registret fördes av Byggbranschens yrkesnämnd på uppdrag av Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd där både fack och arbetsgivare sitter med. Men registret finns inte kvar. Alltifrån bristande resurser, problem att kontrollera utländska utbildningsanordnare till kritik mot att Arbetsmiljöverket godkände kursintyg från andra aktörer har uppgetts som skäl.

Torben Vincentsen påpekar att Arbetsmiljöverket inte har i uppdrag att kontrollera utbildningsföretagen däremot kontrollerar verket att de företag som begär tillstånd för att sanera asbest har rätt intyg. Fusk eller dålig kvalitet på utbildningarna påverkar förstås hur saneringen av asbest går till.

Utländska utbildningsintyg på andra språk än svenska och engelska försvårar kontrollen, liksom att Arbetsmiljöverket inte kan ta reda på om ett kursintyg gäller rätt person eftersom verket inte har rätt att kontrollera någons id, förklarar Torben Vincentsen.

Givna tillstånd att sanera kan dras tillbaka. Men det sker sällan. Förra året beviljades 301 tillstånd, fem återkallades. Myndigheten gör egna stickprovskontroller och inspekterar efter tips. Det kan exempelvis handla om att rivning av asbest görs utan skyddsutrustning. Hur ofta inspektioner görs efter tips redovisar verket inte. Under förra året ställdes dock fler krav på rättelser än tidigare och antalet sanktionsavgifter för brister i asbesthanteringen ökade markant, till 73 stycken. Det kan jämföras med 27 stycken 2018, det visar siffror som Allt om arbetsmiljö begärt av Arbetsmiljöverket.
ꟷ  Det är en väsentlig ökning men jag vet inte varför. Vi har gjort vissa inspektioner i byggbranschen och det kan bero på det, spekulerar Torben Vincentsen.

Är det fler företag som brister nu jämfört med tidigare?
ꟷ Vi vet inte. Det här kanske visar det vi var oroliga för, att det finns företag som inte sköter sig. För närvarande prioriterar vi inspektioner i byggbranschen, och då hittar vi flera.

Någon form av register över godkända utbildningsföretag behövs. Men Arbetsmiljöverket menar att test av kunskapen hos den som ska sanera asbest är viktigast. Torben Vincentsen påpekar att brister i hanteringen av asbest och brister hos utbildningsföretag inte bara är ett problem i Sverige och att ett nytt EU-direktiv om asbest är på gång. Verket menar att ett register och valideringsfrågorna behöver utredas mer och lägger därför inga skarpa förslag. Beslut från EU bör väntas in.

Det finns kända problem. Vad gör ni under tiden?
ꟷ Vi har skickat in vårt svar till regeringen. Så nu väntar vi på dem och på EU-processen.

Mer information behövs också till exempelvis fastighetsägare, andra yrkesgrupper som kan råka komma i kontakt med asbest och gymnasieelever på program inom bygg- och anläggning.
ꟷ Vi kan hjälpa till med vägledningar och information och inspektera utifrån våra regelverk, tillägger Torben Vincentsen.

EU-direktivet är ett paket som består av två delar, förklarar Claes-Mikael Ståhl, vice generalsekreterare på Europafacken. Han hoppas på ett beslut om sänkt gränsvärde för asbest inom EU under det svenska ordförandeskapet före sommaren. Från dagens 100 000 fibrer per kubikmeter till 1 000 fibrer per kubikmeter. Men de olika EU-institutionerna har olika uppfattning om behovet. Frågor om utbildningsföretagen och eventuella register tas i ett senare skede.

Claes-Mikael Ståhl. Foto: ETUC

ꟷ Det här är frågor som kanske i praktiken har större betydelse för att trycka tillbaka asbesten och stoppa cancern. Vi har stora förväntningar på den delen av paketet. Det här får stor betydelse även i Sverige, säger Claes-Mikael Ståhl.

När kan det finnas ett beslut om saneringsutbildarna?
ꟷ Kommissionen vill först komma vidare med gränsvärdet. De här frågorna är mer omfattande och kommer att ta längre tid. Det är svårt att gissa men jag tror att ambitionen blir att vara klar innan parlamentsvalet 2024.

Byggnads delar Arbetsmiljöverkets bild av problemen med saneringsutbildarna.

Johan Torstensson. Aas Foto: Byggnads

ꟷ Det är high chaparral och ingen ordning. Så kan vi inte ha det, säger Johan Torstensson Aas med ansvar för arbetsmiljöfrågorna på Byggnads.

Problemen har dessutom ökat.
ꟷ Det är fler skyddsombud och medlemmar som hör av sig och berättar om personer som blivit ofrivilligt exponerade. Det är en tragedi för de som behöver leva med oro i många år.

Byggnads är, liksom verket, positiv till kunskapstest och något slags register, men anser inte att verket ska invänta EU-processen.
ꟷ Det är bättre att de börjar utreda hur ett register skulle kunna se ut. Sådant här kan ta tid. Det här med utbildarna är ett jättestort arbetsmiljöproblem och verket ska ha tillsyn. Vi har tillsammans med byggföretagen påtalat det här sedan 2010, säger Johan Torstensson Aas.

Vad gör ni på Byggnads?
ꟷ Vi har genom partsgemensamma Prevent tagit fram vägledning.

Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen är mindre orolig över utvecklingen. Han anser att det generellt fungerar bra med utbildningen men att fokus för tillsynen bör ligga på validering av kunskap snarare än att det finns intyg.

Berndt Jonsson. Foto: Byggföretagen

Han menar att det är särskilt svårt att veta vilken kvalitet som utländska utbildningsföretag har och att någon form av gemensamt system inom EU vore att föredra.
ꟷ Viktigt att AV trycker på här. Det här är ett utmanande område men jag är inte säker på att det blir sämre och sämre.

Berndt Jonsson tror också på ett beslut om gränsvärde i år.
ꟷ Det är viktigt att göra rätt åtgärder mot asbest och det är självklart bra med mindre exponering. Men jag är inte säker på att ett lägre gränsvärde gör mest nytta.

Han tillägger att det också är svårt att mäta små nivåer av partiklar.

Svenska företag är relativt sett bra på att hålla koll på asbesten, menar Berndt Jonsson, men tror att mer information till ovana beställare av asbestsanering behövs.
ꟷ Det är viktigt att utöva tillsyn så att de oseriösa drabbas snarare än att ställa höga krav som blir krångliga för de seriösa.

 

270 dödsfall varje år

  • Asbest kan orsaka flera allvarliga sjukdomar exempelvis cancer och förbjöds i Sverige 1982 och i övriga EU 2005.
  • Exponering för asbest uppskattas orsaka nästan 270 dödsfall varje år. De som blir sjuka och dör idag har ofta exponerat för mer än 20 år sedan.
    Enligt verket förväntas antalet dödsfall att sjunka. Men renoveringsbehov av det så kallade miljonprogrammet är en risk.
  • För att få arbeta med asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket. Utbildningsintyg krävs både för de som leder arbetet och för de som utför arbetet. Saknas intygen kan Arbetsmiljöverket kräva en sanktionsavgift av företaget.
    Källa: Arbetsmarknadsdepartementet, Arbetsmiljöverket.

Foto: Adobe stock

Publicerad: 2023-02-13

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!