Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Kvinnor allt mer sjuka än männen

Antalet sjukskrivna ökar och skillnaderna mellan könen likaså. Kvinnornas sjukpenningtal är nu 76 procent högre än männens.

Publicerad: 2013-04-03

Enligt uppgifter från Försäkringskassan var sjukpenningtalet i februari i år 7, 81 dagar. Kvinnorna har ett sjuktal på 10 dagar, jämfört med männens 5, 7. För kvinnor innebär det en ökning med 1,2 dagar sedan februari 2012, för männen 0,53 dagars ökning.

Gapet mellan könen är nu 76 procent. Som lägst var skillnaden i maj 2010, när kvinnornas sjuktal var 54 procent högre än männens.

Sjukfrånvaron nådde en rekordlång nivå under 2010 efter att ha minskat sju år i rad. Dagens nivåer ligger dock under sjuktalen vid mitten av 1990-talet och långt under de som rådde i början av 2000-talet. I februari fick nära 153 000 personer sjukpenning utbetald av Försäkringskassan: drygt 98 000 kvinnor och 54 500 män.

Tre fjärdedelar av de pågående sjukfallen gäller personer som är anställda. Här har antalet nya fall ökat, men de flesta är sjukskrivna kortare perioder. För de sjuka som är arbetslösa är utvecklingen en annan. De nya sjukfallen har inte ökat, men de får däremot sjukpenning under betydligt längre tid numera, enligt Försäkringskassans analys.

De psykiska diagnoserna har också ökat och är numera den största anledningen till sjukskrivning för anställda kvinnor och för arbetslösa kvinnor och män. För anställda män är dock fortfarande sjukdomar i rörelseorganen vanligast, men de psykiska diagnoserna ökar mest och är nästan lika vanliga.

Sjukpenningtalet är antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år.

Publicerad: 2013-04-03

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!