Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Kvinnor dominerar fler högutbildade yrken

Publicerad: 2016-02-11

Män och kvinnor väljer fortsatt yrke könsbundet. Kvinnor är dock nu oftare chefer och dominerar i fler högutbildade yrken som läkare och jurist, visar Du&jobbets granskning.

De yrken som dominerades av män respektive kvinnor för 15 år sedan gör det fortfarande. Byggnads- och industriarbetare är nästan uteslutande män, i vård- och omsorgsyrken jobbar mest kvinnor. Det finns dock enstaka undantag, visar den genomgång som Du&jobbet gjort, med hjälp av SCB:s uppgifter i yrkesregistret från 2001 och framåt. Kvinnors närvaro ökar i några traditionella manliga yrken.

De kvinnliga cheferna på olika nivåer har blivit fler. Bland drift- och verksamhetschefer (här finns bl a chefer inom vården) fanns 30 procent kvinnor för 15 år sedan, nu är de 47 procent. I gruppen chefer för särskilda funktioner (t ex personalchefer och ekonomichefer) har kvinnorna ökat sin närvaro från 26 till 33 procent. Andelen kvinnor bland vd:ar och verkschefer har stigit från 10 till 15 procent, chefstjänstemännen i intresseorganisationer från 30 till 44 procent.

Du&jobbets granskning visar att könssegregationen består även i de traditionella kvinnoyrkena. Och få yrken har en jämn könsfördelning (dvs 45-55 procent av vardera könet).

Läs mer i Du&jobbet nr 1/16!

Till artikelarkivet för dig som redan är prenumerant.

HÄR HAR KVINNORNAS ANDEL ÖKAT MEST

(Ökning i procentenheter. Inom parentes totala andelen kvinnor i yrket.)

Drift- och verksamhetschefer 16,3 (46,9 procent)

Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk, t ex agronomer 14,4 (54 procent)

Chefstjänstemän i intresseorganisationer 14 (44,1 procent)

Poliser 13,6 (31,4 procent)

Jurister 12,9 (55,7 procent)

HÄR HAR MÄNNEN ÖKAT MEST

Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare 18,8 (69)

Storhushålls- och restaurangpersonal, bl. a kockar 11,1 (44,5)

Industrirobotoperatörer 9,9 (89,3)

Torg- och marknadsförsäljare 9,9 (68,8)

Kundinformatörer 9,9 (24,5)

MEST MANSDOMINERADE YRKENA (procent män)

Maskin- och motorreparatörer 97,9

Byggnads- och anläggningsarbetare 97,4

Gjutare, svetsare, plåtslagare 97,3

Maskinförare 96,9

Fiskare och jägare 95,7

MEST KVINNODOMINERADE (procent kvinnor)

Kontorssekreterare och dataregistrerare 93,9

Förskollärare och fritidspedagoger 91,7

Sjuksköterskor 90

Bokförings- och redovisningsassistenter 89,3

Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 89,3

MEST JÄMNT KÖNSFÖRDELADE

Djuruppfödare och djurskötare Män 49,5 Kvinnor 50,5

Administratörer i intresseorganisationer Män 47 Kvinnor 53 procent

Drift- och verksamhetschefer Män 53,1 Kvinnor 46,9

Andra lärare och instruktörer Män 53,7 Kvinnor 46,3

Gymnasielärare Män 45,2 Kvinnor 54,8

KÄLLA: SCB/Du&jobbet

Publicerad: 2016-02-11

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!