Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Kvinnor mer positiva till hemarbete än män

Blir det främst kvinnor med barn som kommer att ta del av ökade möjligheter att arbeta hemifrån framöver? Frågan ställs i TCO:s rapport ”Livspusslet under coronapandemin”.

Publicerad: 2021-02-18

Kvinnor tar större ansvar för att få ihop livspusslet. Foto: Colourbox

Kvinnorna i undersökningen verkar uppskatta distansarbete hemifrån i högre grad än män. Kvinnor har också hittills visat sig ta det större ansvaret för att få ihop familjens livspussel genom att anpassa sitt arbetsliv, konstateras i rapporten.

Av de drygt 2000 tjänstemän som svarade på en enkät, som genomfördes i höstas, arbetade drygt fyra av tio huvudsakligen hemifrån under pandemin, medan nära sex av tio hade fortsatt att gå till arbetsplatsen.

Studien visar att kvinnor med barn under tolv som mest jobbat hemma blev mindre stressade av livspusslet. Däremot blev män som gjorde samma sak mer stressade jämfört med män som varit på arbetsplatsen. Personer utan barn svarar oftare än dem med barn att livspusslet var oförändrat.

Fler kvinnor än män uppger att de har fått mer uträttat än vanligt när de har arbetat hemifrån. Fler kvinnor än män svarar också att de har haft lättare att koncentrera sig på arbetsuppgifterna när de gjort detta.

TCO:s undersökning visar att ansvarsfördelningen för det obetalda hushållsarbetet inte har ändrats under pandemin. Nio av tio sammanboende med barn svarar att de fördelar ansvaret för barn och hushållsarbete på samma sätt idag som innan.

Fyra av tio av dem som mest jobbat hemma hade lagt ner mer tid på barn och hushållsarbete än före pandemin. Det gäller båda könen.

Det är främst de med lång väg till jobbet som tycker att livspusslet blivit lättare att få ihop. Drygt hälften av dem som mest jobbat hemifrån sparar in mellan 50 minuter och två timmars restid varje dag när de inte åker till arbetsplatsen.

Majoriteten tycker inte att samarbetet med kollegor försämrats på grund av distansarbetet. Tre av fem som arbetar hemifrån har inte upplevt någon skillnad och samma sak gäller för sju av tio som varit på arbetsplatsen.

Merparten anser inte heller att stödet från närmaste chef försämrats. Tre fjärdedelar av tjänstemännen som grupp uppger att det är oförändrat.  Det är framför allt män som jobbat på arbetsplatsen som anser detta. Minst vanlig är åsikten bland kvinnor som arbetat hemifrån.

Arbetsgivare behöver tänka på att erbjuda hemarbete i lika hög grad till män som till kvinnor, är ett råd i rapporten, som går att läsa här.

//EVA BERLIN

VAR TREDJE INGENJÖR SAKNAR GEMENSKAP
Bättre balans i livet, men problem med nedstämdhet, minskad motivation och förlorad känsla av gemenskap. Det är resultatet av en undersökning som Sveriges Ingenjörer har gjort om hur medlemmarna upplever hemarbetet. Det är ingenjörer mellan 35–50 år som tycker att balansen blivit bättre, framför allt anser kvinnorna detta.
Omkring var tredje i åldrarna 29–39 år säger att de till stor del tappat känslan av gemenskap, majoriteten anser att de gjort det till viss del, bara ca 15 procent svarar nej. 12 procent känner sig nedstämda och har mindre motivation än förut.
Samarbetet med kollegorna har också blivit mer problematiskt. 62 procent anser detta och det är ingen skillnad mellan olika åldersgrupper.
80 procent av medlemmarna har jobbat hemma mer eller mindre under pandemin.

Vill du veta mer om effekter av hemarbete? Här finns en konferens om det.

Foto: Colourbox

Publicerad: 2021-02-18

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!