Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Kvinnor missgynnas av föräldraskapet

Publicerad: 2016-02-24

Hälften av kvinnor som blir föräldrar går ner i arbetstid för att lättare kombinera barn och jobb. Bland männen är det bara två av tio som har gjort detta.

Det framgår av en undersökning från Unionen, där drygt 2 000 tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år besvarat frågor om barn och jobb.

Undersökningen visar också att drygt tre av tio av de tillfrågade går ner i arbetstid för att lättare kunna kombinera föräldraskap och arbete. Men skillnaden mellan män och kvinnor är markant. Nästan hälften av kvinnorna, 48 procent, har gjort detta medan motsvarande siffra för männen är 19 procent.

Enkäten visar att föräldraskap får olika konsekvenser för kvinnor och män. Kvinnor avstår t ex högre grad än män från att söka nytt jobb för att de är föräldrar. Mer än var tredje kvinna (37 procent) har avstått detta, jämfört med 24 procent av männen.

Kvinnor anser också oftare än männen att föräldraledigheten påverkar karriärmöjligheterna negativt. Det säger mer än var tredje kvinna, medan motsvarande andel för männen är 16 procent.

Kvinnor tycker oftare att de missgynnas för att de är föräldraledig. 23 procent av kvinnorna och 8 procent av männen av de som varit föräldralediga de senaste tre åren säger att de inte ingick i lönerevisionen på samma villkor som övriga medarbetare på arbetsplatsen.

Det finns dock positiva tendenser, enligt Unionen. En majoritet av föräldrarna anser sig ha inflytande över sin arbetstid (71 procent) och tycker att interna möten läggs på tider som gör det möjligt att hämta och lämna på förskola och skola (62 procent).

Publicerad: 2016-02-24

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!